Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. detsembri 2007. aasta määrus -Kerelov versus komisjon

(Kohtuasi F-111/07)

(Avalik teenistus - Ilmselge vastuvõetamatus - Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punkt c)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaaria) (esindaja: advokaat A. Kerelov)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti 14. detsembri 2006. aasta otsus mitte paluda hagejal täita kandideerimisdokumenti võimalikuks konkursil osalemise lubamiseks ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________