Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. decembra 2007 - Kerelov proti Komisiji

(Zadeva F-111/07)

(Javni uslužbenci - Očitna nedopustnost - Člen 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve stopnje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bolgarija) (zastopnik: A. Kerelov, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet zadeve

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe EPSO z dne 14.12.2006, da se tožeče stranke ne pozove k izpolnitvi prijavnega obrazca, da bi se lahko udeležila natečaja, in plačilo odškodnine za utrpljeno škodo.

Izrek sklepa

Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________