Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetí senát) ze dne 7. července 2010 - Tomas v. Evropský parlament

(Věc F-116/07, F-13/08 a F-31/08)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Článek 2 písm. c) služebního řádu ostatních zaměstnanců - Propuštění - Pouto důvěry - Předchozí konzultace výboru zaměstnanců Parlamentu"

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Žalobce: Stanislovas Tomas (Vilnius, Litva) (zástupce: M. Michalauskas)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: A. Lukošiūtė a K. Zejdová, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o propuštění žalobce a jednak návrh na náhradu vzniklé hmotné a nehmotné újmy

Výrok rozsudku

Žaloby F-116/07 a F-13/08 jsou zrušeny.

Evropskému parlamentu se ukládá, aby Stanislovasi Tomasovi zaplatil částku ve výši 1000 eur jako náhradu vzniklé hmotné a nehmotné újmy.

Žaloba F-31/08 se ve zbývající části zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení týkající se celé žaloby F 116/07, F 13/08 a F 31/08.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s. 65, Úř. věst. C 142, 7.6.2008, s. 39 a Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 26.