Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 7. jūlija spriedums -Tomas/Eiropas Parlaments

(lietas F-116/07, F-13/08 un F-31/08) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta c) punkts - Atlaišana - Uzticības saikne - Iepriekšēja konsultēšanās ar Parlamenta personāla komiteju - Neesamība

Tiesvedības valoda - lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stanislovas Tomas (Viļņa, Lietuva) (pārstāvis - M. Michalauskas)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - A. Lukošiūtė un K. Zejdová)

Priekšmets

Pirmkārt, iecēlējinstitūcijas lēmuma par prasītāja atlaišanu no darba atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt morālo kaitējumu un ciestos materiālos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasības lietā F-116/07 un F-13/08 noraidīt;

Eiropas Parlaments izmaksā Stanislovas Tomas summu EUR 1000 apmērā, atlīdzinot viņa ciesto morālo kaitējumu;

pārējā daļā prasību lietā F-31/08 noraidīt;

katrs lietas dalībnieks prasībās lietās F-116/07, F-13/08 un F-31/08 sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 64, 08.03.2008., 65. lpp., OV C 142, 07.06.2008., 39. lpp., un OV C 158, 21.06.2008., 26. lpp.