Language of document :

2012. március 16-án benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

(F-37/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészről azon levél megsemmisítése, amelyben az EBB elnöke a „Dignity at work” (munkahelyi méltósággal foglalkozó) bizottság jelentését követően elutasította a felperes által zaklatás miatt benyújtott panaszt. Másrészről az említett bizottság véleménye azon részének megsemmisítése, amelyben nem állapította meg, hogy a felperes zaklatás áldozata.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2011. december 20-i levél azon részét, amelyben az EBB elnöke – azon túlmenően, hogy nem fogadott el semmilyen rendelkezést azzal a zaklatással kapcsolatban, amelynek a felperes húsz éve áldozata – úgy vélte, hogy megfenyegetheti azzal a céllal, hogy rábírja hatalmi túlkapásainak és zaklatásainak alázatos elviselésére, amelynek a felperes naponta áldozatául esik, a vizsgálóbizottság elé terjesztett kérelmek harmadának visszavonásával kezdődően;

semmisítse meg az említett vizsgálóbizottság 2011. október 26-i jelentését és következtetéseit, amennyiben azok:

nem megfelelően határozták meg a zaklatást, és nem reagáltak a felperes panaszára, ami miatt az EBB által elfogadott intézkedések teljes egészében elégtelenek;

a kérelmet – az alkalmazott szabályozásra történő bármiféle hivatkozás nélkül – utasította el;

semmiféle bizonyítékkal nem szolgált az állítólagosan lefolytatott vizsgálatokra vonatkozóan, és nem tett említést sem a felperes által panaszolt tényekről, sem pedig az EBB által nyújtott indokolásról;

semmisítsen meg minden ehhez kapcsolódó, ebből következő, illetve feltételezett – köztük mindenesetre a zaklatással foglalkozó bizottság által alkalmazott – aktust, amit 2011. december 21-én a felperes eredménytelenül kért, és amit 2012. január 6-án megtagadtak;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.