Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 23. října 2013 – BQ v. Účetní dvůr

(Věc F-39/12)1

„Soud pro veřejnou službu – Úředník – Hodnotící zpráva – Psychické obtěžování – Náhrada škody – Přípustnost – Lhůty“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BQ (Bereldange, Luxembourg) (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropské unie (zástupci: T. Kennedy, B. Schäfer a I. Ní Riagáin Düro, zmocněnci)

Předmět věciZrušení rozhodnutí Evropského účetního dvora, kterým byla zamítnuta žádost o uznání protiprávního jednání, kterým byla žalobci údajně způsobena majetková a morální újma.Výrok rozsudkuÚčetnímu dvoru Evropské unie se ukládá zaplacení částky 2 000 eur BQ.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.