Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав)от 30 септември 2014 г. — DM/OEPEC

(Дело F-35/12)1

(Публична служба — Договорно нает служител — Условия за назначаване — Медицински преглед при назначаването — Член 100 от УРДС — Медицинска резерва — Освобождаване от длъжност с изтичането на изпитателния срок — Искане за отмяна с отпаднал предмет — Включване на медицинска резерва при назначаването на заинтересованото лице в друга агенция на Европейския съюз — Липса на последици — Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: DM (представители: първоначално D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, а впоследствие D. Abreau Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (представители: M. Chiodi, както и D. Waelbroeck, A. Duron, avocats)Предмет на делотоИскане за отмяна на решението за прилагане на медицинска резерва спрямо жалбоподателя, считано от постъпването му на работа, както и на решението за отхвърляне на подадената по административен ред жалбаДиспозитивНяма основание за произнасяне по същество.Осъжда Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от DM.