Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 30 septembrie 2014 (Camera a doua) - DM/OAREC

(Cauza F-35/12)1

(Funcție publică – Agent contractual – Condiții de angajare – Vizită medicală de angajare – Articolul 100 din RAA – Rezervă medicală – Concediere la încheierea perioadei de probă – Concluzii în anulare rămase fără obiect – Impunerea unei rezerve medicale la angajarea persoanei interesate de către o altă agenție a Uniunii Europene – Irelevanță – Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: DM (reprezentanți: inițial D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. Abreau Caldas, J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați)

Pârât: Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (reprezentanți: M. Chiodi, agent, D. Waelbroeck, A. Duron, avocați)ObiectulCerere de anulare a deciziei de a aplica reclamantului o clauză de rezervă medicală începând de la angajarea sa în muncă și a deciziei de respingere a reclamației formulate de reclamantDispozitivulConstată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de DM.