Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2015. december 18-i ítélete – De Nicola kontra EBB

(F-37/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Lelki zaklatás – Vizsgálati eljárás – A vizsgálóbizottság jelentése – A lelki zaklatás téves meghatározása – Az EBB elnökének azon határozata, hogy nem ad helyt a panasznak – Megsemmisítés – Kártérítési kérelem)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: G. Nuvoli és T. Gilliams meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Beruházási Bank elnöke azon levelének megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a „Dignity at work” munkacsoport véleménye alapján elutasította a felperes által lelki zaklatás miatt tett panaszt, másrészt az említett munkacsoport véleményének megsemmisítése annyiban, amennyiben nem állapították meg a lelki zaklatás megvalósulását.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank elnökének 2011. december 20-i azon határozatát, amelyben elutasította C. De Nicola lelki zaklatás miatt tett panaszát.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit és köteles viselni a C. De Nicolánál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 184., 2012.6.23., 24. o.