Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budapest Környéki Törvényszék (Ungari) 28. aprillil 2021 – WD versus Agrárminiszter

(kohtuasi C-273/21)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budapest Környéki Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: WD

Vastustaja: Agrárminiszter

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EL) 1307/20131 artikli 32 lõike 2 punkte a ja b tuleb tõlgendada selliselt, et kinnistusraamatu kohaselt lennujaama aluse maatükina registreeritud kinnisasi, kuivõrd sellel ei tegeleta mingisuguse tegevusega, mis oleks seotud lennujaamaga, on kvalifitseeritav põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavaks maatükiks, kui sellel tegeletakse põllumajandusliku tegevusena loomapidamisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 2013, L 347, lk 608).