Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 30. aprillil 2021 – P. I. versus Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(kohtuasi C-280/21)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellant: P. I.

Vastustaja: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Eelotsuse küsimused

Kas vastuseisu õigusvastaselt tegutsevale ja korruptiivselt mõjukale rühmale, kes survestab varjupaigataotlejat riigiaparaadi kaudu ja kelle vastu puudub riigis esineva ulatusliku korruptsiooni tõttu õiguskaitse, tuleb pidada samaväärseks omistatud poliitiliste vaadetega direktiivi 2011/95/EL1 artikli 10 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL , mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT 2011, L 337, lk 9)