Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2021. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – P.I./Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(predmet C-280/21)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: P.I.

Tuženik: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prethodno pitanje

Treba li suprotstavljanje korumpiranoj i utjecajnoj skupini koja djeluje nezakonito i ugnjetava podnositelja zahtjeva za azil pomoću državnog aparata te kojoj se nemoguće legitimno usprotiviti zbog raširene korupcije u državi smatrati istovjetnim pripisanom političkom mišljenju u smislu članka 10. Direktive 2011/95/EU1 ?

____________

1 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248. i ispravak SL 2020., L 76, str. 37.)