Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – P. I. kontra Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(C-280/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: P. I.

Alperes: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A menedékkérőnek tulajdonított, a 2011/95/EU irányelv1 10. cikke értelmében vett politikai véleménnyel egyenértékűnek kell-e tekinteni az illegálisan működő és korrupció révén befolyással rendelkező olyan csoporttal szembeni tiltakozást, amely csoport az állami gépezeten keresztül nyomást gyakorol a menedékkérőre, és amellyel szemben az államon belüli kiterjedt korrupció miatt nem lehet jogszerűen védekezni?

____________

1 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítések: HL 2017. L 167., 58. o., HL 2019. L 19., 20. o.).