Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. maja 2013 – de Pretis Cagnodo in Trampuz de Pretis Cagnodo proti Komisiji

(Zadeva F-104/10)1

(Javni uslužbenci – Socialna varnost – Huda bolezen – Pojem – Bolnišnična zdravstvena oskrba – Sprejem – Neposredno plačilo s strani urada za obračun – Neobstoj zgornje meje v SDI za stroške nastanitve – Obveznost predhodne obvestitve zavarovanca v primeru prekomerno visokega računa)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeči stranki: Mario Alberto de Pretis Cagnodo in Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trst, Italija) (zastopnik: C. Falagiani, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in D. Martin, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo zavrnjeno povračilo stroškov, nastalih v zvezi z bolnišnično oskrbo žene tožeče stranke, v višini 100 %. Izrek1.    Odločba urada za obračun Ispra (Italija), kakor je razvidna iz naloga za plačilo št. 10 z dne 1. oktobra 2009, da se M. de Pretis Cagnodo prepusti obveznost plačila zneska 28 800 EUR na podlagi stroškov nastanitve S. Trampuz de Pretis Cagnodo, za katere se je štelo, da so prekomerno visoki, se razglasi za nično.2.    V preostalem se tožba zavrne.3.    Evropska komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki sta jih priglasila M. de Pretis Cagnodo in S. Trampuz de Pretis Cagnodo.