Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 10 februari 2012 – Bömcke / EIB

(Zaak F-105/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 30 van 29/01/2011, blz. 65.