Language of document :

Rikors ippreżentat fit-18 ta' Ottubru 2010 - Geradon vs Il-Kunsill

(Kawża F-102/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, il-Belġju) (rappreżentanti: A. Coolen, J.-N. Louis u E. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Annullament tal-istqarrija ta' regolarizzazzjoni ta' remunerazzjoni tar-rikorrent għall-perijodu minn Lulju sa Diċembru 2009 u tal-istqarrijiet ta' remunerazzjoni stabbiliti wara l-1 ta' Jannar 2010 fil-kuntest tal-adattament annwali tar-remunerazzjonijiet u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-ħaddiema l-oħra fuq il-bażi tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1296/2009 tat-23 ta' Diċembru 2009.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2010 li tiċħad l-ilment tar-rikorrent kontra l-istqarrija ta' regolarizzazzjoni ta' remunerazzjoni għall-perijodu minn Lulju sa Diċembru 2009 u kontra l-istqarrijiet ta' remunerazzjoni tiegħu stabbiliti wara l-1 ta' Jannar 2010;

tannulla, sa fejn huwa meħtieġ, id-deċiżjonijiet tal-Kunsill li jistabbilixxu l-istqarrijiet ta' regolarizzazzjoni ta' remunerazzjoni għall-perijodu minn Lulju sa Diċembru 2009 u l-istqarrijiet ta' remunerazzjoni stabbiliti wara l-1 ta' Jannar 2010;

tikkundanna lill-Kunsill iħallas lir-rikkorenti l-arretrati tar-remunerazzjoni, flimkien mal-interessi moratorji;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

____________