Language of document :

Acțiune introdusă la 18 octombrie 2010 - Geradon/Consiliul

(Cauza F-102/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgia) (reprezentanți: A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea fișei de regularizare a remunerației reclamantului pentru perioada iulie-decembrie 2009 și a fișelor de remunerație întocmite începând de la 1 ianuarie 2010 în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale altor agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Consiliului din 5 iulie 2010 prin care se respinge reclamația depusă de reclamant îndreptată împotriva fișei de regularizare a remunerației pentru perioada iulie decembrie 2009 și împotriva fișelor sale de remunerație întocmite începând de la 1 ianuarie 2010;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor Consiliului privind întocmirea fișelor de regularizare a remunerației pentru perioada iulie decembrie 2009 și a fişelor de remuneraţie începând de la 1 ianuarie 2010;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata către reclamant a restanțelor de plată a remunerației, majorate cu dobânzi moratorii;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________