Language of document :

Acțiune introdusă la 20 octombrie 2010 - Stephan Jaeger/Eurofound

(Cauza F-103/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Stephan Jaeger (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea fişei de regularizare a remuneraţiei reclamantului pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi a fişelor de remuneraţie întocmite de la 1 ianuarie 2010 în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Concluziile reclamantului

Anularea, în măsura în care este necesar, a deciziilor Eurofound privind întocmirea fişelor de regularizare a remuneraţiei reclamantului pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi a fişelor sale de remuneraţie de la 1 ianuarie 2010;

obligarea Eurofound la plata către reclamant a restanţelor din remuneraţii, majorate cu dobânzi de întârziere;

obligarea Eurofound la plata cheltuielilor de judecată.

____________