Language of document :

Kanne 24.11.2021 – Medela v. EUIPO (MAXFLOW)

(Asia T-744/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Medela Holding AG (Baar, Sveitsi) (edustajat: asianajajat M. Hartmann ja S. Fröhlich)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin MAXFLOW rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 18 328 426

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 30.8.2021 asiassa R 876/2021-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

____________