Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 24. novembrī – Medela/EUIPO (“MAXFLOW”)

(Lieta T-744/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Medela Holding AG (Baar, Šveice) (pārstāvji: M. Hartmann un S. Fröhlich, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MAXFLOW” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 18 328 426

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2021. gada 30. augusta lēmums lietā R 876/2021-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________