Language of document :

Žaloba podaná 24. novembra 2021 – Medela/EUIPO (MAXFLOW)

(vec T-744/21)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Medela Holding AG (Baar, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Hartmann a S. Fröhlich, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MAXFLOW – prihláška č. 18 328 426.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 3. augusta 2021 vo veci R 876/2021-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

____________