Language of document :

Presuda Općeg suda od 8. lipnja 2022. – Medela/EUIPO (MAXFLOW)

(predmet T-744/21)1

„Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije MAXFLOW – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Medela Holding AG (Baar, Švicarska) (zastupnici: M. Hartmann i S. Fröhlich, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnici: T. Klee i D. Hanf, agenti)

Predmet

Tužbom koja se temelji na članku 263. UFEU-a tužitelj zahtijeva poništenje odluke drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 30. kolovoza 2021. (predmet R 876/2021-2).

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Medela Holding AG nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 37, 24. 1. 2022.