Language of document :

Vispārējās tiesas 2022. gada 8. jūnija spriedums – Medela/EUIPO (“MAXFLOW”)

(Lieta T-744/21) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MAXFLOW” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Medela Holding AG (Baar, Šveice) (pārstāvji: M. Hartmann un S. Fröhlich, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: T. Klee un D. Hanf)

Priekšmets

Ar prasību, kas pamatota ar LESD 263. pantu, prasītāja lūdz atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas otrās padomes 2021. gada 30. augusta lēmumu lietā R 876/2021-2.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Medela Holding AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 37, 24.1.2022.