Language of document :

Tribunalens dom av den 8 juni 2022 – Medela mot EUIPO (MAXFLOW)

(Mål T-744/21)(1 )

(EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MAXFLOW – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Medela Holding AG (Baar, Schweiz) (ombud: advokaterna M. Hartmann och S. Fröhlich)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: T. Klee och D. Hanf)

Saken

Sökanden har med stöd av artikel 263 FEUF överklagat det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 30 augusti 2021 (ärende R 876/2021-2).

Domslut

Överklagandet ogillas.

Medela Holding AG ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 )     EUT C 37, 24.1.2022.