Language of document : ECLI:EU:T:2022:347


 


 Üldkohtu (üheksas koda) 8. juuni 2022. aasta otsus – Medela vs. EUIPO (MAXFLOW)

(kohtuasi T744/21)(1)

Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi MAXFLOW taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba või teenuse omadusi – Mõiste – Kaubamärk, mis koosneb sõnast või uudissõnast, mis on saadud sõnaosade liitmise tulemusel

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 7 lõike 1 punkt c)

(vt punktid 13, 14, 28 ja 32)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba või teenuse omadusi – Tähise kirjeldavuse hindamine – Kriteeriumid

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001, artikli 7 lõike 1 punkt c)

(vt punktid 15 ja 31)

3.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärk, mis koosneb eranditult märkidest või tähistest, mis võivad tähistada kauba või teenuse omadusi – Sõnamärk MAXFLOW

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001)

(vt punktid 26, 29, 36 ja 39)

4.      Euroopa Liidu kaubamärk – EUIPO otsused – EUIPO varasem otsustuspraktika – Seaduslikkuse põhimõte – Nõue viia igal konkreetsel juhul läbi range ja täielik kontroll

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001)

(vt punktid 40 ja 41)

5.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Tähise registreeritavuse hindamine – Ainult liidu õigusnormide arvessevõtmine – Kaubamärgi varasem registreerimine teatud liikmesriikides või kolmandates riikides – Otsused, mis ei ole liidu asutustele siduvad

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2017/1001)

(vt punkt 43)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Medela Holding AG‑lt.


1 ELT C 37, 24.1.2022.