Language of document : ECLI:EU:T:2022:347


 


 Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 8 iunie 2022 – Medela/EUIPO (MAXFLOW)

(Cauza T744/21)(1)

„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MAXFLOW – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci compuse exclusiv din semne sau indicații care pot să servească pentru a desemna caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu – Noțiune – Marcă constituită dintrun cuvânt sau dintrun neologism ce rezultă dintro combinație de elemente

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (c)]

(a se vedea punctele 13, 14, 28 și 32)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci compuse exclusiv din semne sau indicații care pot să servească pentru a desemna caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu – Aprecierea caracterului descriptiv al unui semn – Criterii

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (c)]

(a se vedea punctele 15 și 31)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive absolute de refuz – Mărci compuse exclusiv din semne sau indicații care pot să servească pentru a desemna caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu – Marca verbală MAXFLOW

(Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului)

(a se vedea punctele 26, 29, 36 și 39)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Deciziile Oficiului – Practică decizională anterioară a Oficiului – Principiul legalității – Necesitatea unei examinări stricte și complete în fiecare caz concret

(Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului)

(a se vedea punctele 40 și 41)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Apreciere a caracterului înregistrabil al unui semn – Luare în considerare numai a reglementării Uniunii – Înregistrare anterioară a mărcii în anumite state membre sau țări terțe – Decizii care nu sunt obligatorii pentru autoritățile Uniunii

(Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului)

(a se vedea punctul 43)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Medela Holding AG la plata cheltuielilor de judecată.


1      JO C 37, 24.1.2022.