Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

(Zadeva C-386/17)1

(Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 5, točka 2 – Člen 27 – Člen 35(3) – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 19 – Litispendenca – Člen 22(a) – Člen 23(a) – Nepriznanje odločb, če so v očitnem nasprotju z javnim redom – Člen 24 – Prepoved preverjanja pristojnosti sodišča izvora – Razlog za nepriznavanje na podlagi neupoštevanja pravil o litipendenci – Neobstoj)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: Stefano Liberato

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Luminita Luisa Grigorescu

Izrek

Pravila o litispendenci, ki so določena v členu 27 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah in členu 19 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000, je treba razlagati tako, da kadar v zakonskih sporih, v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ali v preživninskih zadevah sodišče, ki je drugo začelo postopek, v nasprotju s temi pravili sprejme odločbo, ki je postala pravnomočna, ta pravila nasprotujejo temu, da sodišča države članice, v kateri je sodišče, ki je prvo začelo postopek, le iz tega razloga zavrnejo priznanje te odločbe. Natančneje, s to kršitvijo samo po sebi ni mogoče upravičiti nepriznanja navedene odločbe, ker je ta v očitnem nasprotju z javnim redom te države članice.

____________

1 UL C 338, 9.10.2017.