Language of document : ECLI:EU:T:2000:77

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

(fjärde avdelningen i utökad sammansättning)

den 15 mars 2000 (1)

”Konkurrens - Artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) -Cementmarknaden - Rätten till försvar - Insyn i akten - En enda ochfortlöpande överträdelse - Allmän överenskommelse och dess genomförande -Fastställelse av en överträdelse - Bevisning om delaktighet i ett allmänt avtaloch dess genomförande - Sambandet mellan det allmänna avtalet ochgenomförandet vad gäller syften och parter - Böter - Fastställelse av beloppet”

I de förenade målen T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95,T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95,T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95,T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95,T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 och T-104/95,

T-25/95

Cimenteries CBR SA, bolag bildat enligt belgisk rätt, Bryssel, företrätt avadvokaterna Michel Waelbroeck, Alexandre Vandencasteele, Denis Waelbroeckoch inledningsvis också Olivier Speltdoorn, Bryssel, delgivningsadress:advokatbyrån Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,

T-26/95

Cembureau - Association européenne du ciment, sammanslutning bildad enligtbelgisk rätt, Bryssel, företrädd av Julian Ellison, solicitor, och Mark Clough,barrister, delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-30/95

Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL, sammanslutning bildad enligtbelgisk rätt, Bryssel, företrädd av advokaterna Onno Willem Brouwer, Amsterdam,och Frédéric P. Louis, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrån Marc Loesch,11, rue Goethe, Luxemburg,

T-31/95

Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI), bolag bildat enligt nederländskrätt, 's-Hertogenbosch (Nederländerna), företrätt av advokaternaMark B. W. Biesheuvel, Haag, och T. Martijn Snoep, Rotterdam, delgivningsadress:advokatbyrån Alex Bonn et Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

T-32/95

Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), sammanslutning bildad enligtnederländsk rätt, 's-Hertogenbosch (Nederländerna), företrädd av advokaternaPiet A. Wackie Eysten, Haag, och T. Martijn Snoep, Rotterdam, delgivningsadress:advokatbyrån Alex Bonn och Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

T-34/95

Ciments luxembourgeois SA, bolag bildat enligt luxemburgsk rätt, Esch-sur-Alzette(Luxemburg), företrätt av advokaten Joachim Sedemund, Köln, delgivningsadress:advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-35/95

Dyckerhoff AG, bolag bildat enligt tysk rätt, Wiesbaden (Tyskland), företrätt avadvokaterna Claus Tessin och Frank Montag, Köln, delgivningsadress:advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-36/95

Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC), sammanslutning bildad enligtfransk rätt, Paris, företrädd av advokaterna Édouard Didier ochJean-Claude Rivalland, Paris, delgivningsadress: advokatbyrån Katia Manhaeve,56-58, rue Charles Martel, Luxemburg,

T-37/95

Vicat SA, bolag bildat enligt fransk rätt, Paris, företrätt av advokaternaÉdouard Didier och Jean-Claude Rivalland, Paris, delgivningsadress:advokatbyrån Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel, Luxemburg,

T-38/95

Groupe Origny SA, bolag bildat enligt fransk rätt, Paris, som träder i Cedest SA:sställe, företrätt av advokaterna Xavier de Roux och Marie-Pia Hutin, Paris,delgivningsadress: advokatbyrån Jacques Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

T-39/95

Ciments français SA, bolag bildat enligt fransk rätt, Paris, företrätt av advokatenAntoine Winckler, Paris, delgivningsadress: advokatbyrån Elvinger, Hoss et Prussen,2, place Winston Churchill, Luxemburg,

T-42/95

Heidelberger Zement AG, bolag bildat enligt tysk rätt, Heidelberg (Tyskland),företrätt av advokaterna Rainer Bechtold, Stuttgart, och Hans-Jörg Niemeyer,Stuttgart och Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrån Loesch et Wolter,11, rue Goethe, Luxemburg,

T-43/95

Lafarge Coppée SA, bolag bildat enligt fransk rätt, Paris, företrätt av advokatenHenry Lesguillons, Paris, delgivningsadress: advokatbyrån Marc Loesch,11, rue Goethe, Luxemburg,

T-44/95

Aalborg Portland A/S, bolag bildat enligt dansk rätt, Ålborg (Danmark), företrättav advokaterna Karen Dyekjær-Hansen och Katja Hoegh, Köpenhamn,delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-45/95

Alsen AG, tidigare Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, bolag bildatenligt tysk rätt, Hamburg (Tyskland), företrätt av advokaterna Karlheinz Mooseckeroch Martin Klusmann, Düsseldorf, delgivningsadress: advokatbyrån Alex Bonn, 7,Val Sainte-Croix, Luxemburg,

T-46/95

Alsen AG, tidigare Nordcement AG, bolag bildat enligt tysk rätt, Hamburg(Tyskland), företrätt av advokaterna Karlheinz Moosecker och Martin Klusmann,Düsseldorf, delgivningsadress: advokatbyrån Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,Luxemburg,

T-48/95

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV, sammanslutning bildad enligttysk rätt, Köln (Tyskland), företrädd av advokaten Jochen Burrichter, Düsseldorf,delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-50/95

Unicem SpA, bolag bildat enligt italiensk rätt, Turin (Italien), företrätt avadvokaterna Franzo Grande Stevens och Andrea Gandini, Turin,GianDomenico Magrone och Cristoforo Osti, Rom, delgivningsadress:advokatbyrån Marc Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

T-51/95

Fratelli Buzzi SpA, bolag bildat enligt italiensk rätt, Casale Monferrato (Italien),företrätt av advokaterna Guido Brosio, Carlo Pavesio och Nicola Ceraolo, Turin,Claudia Crescenzi och Silvia D'Alberti, Rom, delgivningsadress:advokatbyrån René Faltz, 6, rue Heinrich Heine, Luxemburg,

T-52/95

Compañia Valenciana de Cementos Portland SA, bolag bildat enligt spansk rätt,Madrid, företrätt av advokaterna Santiago Martínez Lage ochJaime Pérez-Bustamante Köster, Madrid, delgivningsadress:advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-53/95

The Rugby Group plc, bolag bildat enligt engelsk rätt, Rugby(Förenade kungariket), företrätt av Lynda Martin Alegi, solicitor, London, ochadvokaten Jacques Bourgeois, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrånMarc Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

T-54/95

British Cement Association, sammanslutning bildad enligt engelsk rätt, Berkshire(Förenade kungariket), inledningsvis företrädd av Kenneth Parker, QC,Robert Tudway och Dorcas Rogers, solicitors, London, därefter endast avKenneth Parker och Robert Tudway, delgivningsadress: advokatbyrånArendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,

T-55/95

Asland SA, bolag bildat enligt spansk rätt, Barcelona (Spanien), inledningsvisföreträtt av advokaterna Antonio Creus Carreras och Xavier Ruiz Calzado,Barcelona, samt Antonio Hierro Hernández Mora, Madrid, därefter advokaternaCreus Carreras, Hierro Hernández-Mora och Marta Ventura Arasanz, Barcelona,advokatbyrån Cuatrecasas, 78, avenue d'Auderghem, Bryssel,

T-56/95

Castle Cement Ltd, bolag bildat enligt engelsk rätt, Birmingham (Förenadekungariket), företrätt av Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn ochTrevor Soames, solicitors, delgivningsadress: advokatbyrån Ernest Arendt,8-10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,

T-57/95

Heracles General Cement Company SA, bolag bildat enligt grekisk rätt, Aten,företrätt av advokaterna Kostas Loukopoulos, Sotirios Felios och Irini Gortsila,Aten, samt Sebastian Farr och Ciaran Walker, solicitors, delgivningsadress:advokatbyrån Jos Stoffel, 8, rue Willy Goergen, Luxemburg,

T-58/95

Corporación Uniland SA, bolag bildat enligt spansk rätt, Barcelona (Spanien),företrätt av advokaterna Luis de Carlos Bertrán och Edurne Navarro Varona,Barcelona, delgivningsadress: advokatbyrån Alex Bonn et Alex Schmitt,7, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

T-59/95

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), sammanslutningbildad enligt spansk rätt, Madrid, inledningsvis företrädd av advokaternaJaime Folguera Crespo och Ramón Vidal Puig, Madrid, därefter endast avadvokaten Folguera Crespo, delgivningsadress: advokatbyrån Alex Bonn ochAlex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix, Luxemburg,

T-60/95

Irish Cement Ltd, bolag bildat enligt irländsk rätt, Dublin, inledningsvis företrättav John D. Cooke, SC, därefter Paul Sreenan, SC, befullmäktigade avGerrard, Scallan och O'Brien, solicitors, Dublin, delgivningsadress:advokatbyrån Faltz et associés, 6, rue Heinrich Heine, Luxemburg,

T-61/95

Cimpor - Cimentos de Portugal SA, bolag bildat enligt portugisisk rätt, Lissabon,företrätt av advokaterna Carlos Botelho Moniz, Teresa Mendes,Amadeu Brandão Colaço och Adelino Duarte, Lissabon, delgivningsadress:advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-62/95

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento SA, bolag bildat enligt portugisisk rätt,Outão, Setúbal (Portugal), företrätt av advokaten Nuno Mimoso Ruiz, Lissabon,delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-63/95

Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC), sammanslutning bildad enligtportugisisk rätt, Lissabon, företrädd av advokaten Mário João Marques Mendes,Lissabon, delgivningsadress: advokatbyrån Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxemburg,

T-64/95

Titan Cement Company SA, bolag bildat enligt grekisk rätt, Aten, företrätt av IanS. Forrester, QC, Skottland, och advokaten Aristotelis N. Kaplanidis, Thessaloniki,delgivningsadress: advokatbyrån Tom Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

T-65/95

Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, bolag bildat enligt italiensk rätt,Bergamo (Italien), företrätt av advokaterna André Faures, Bryssel,Cesare Lanciani, Milano, Alberto Predieri, Florens, Mario Siragusa, Rom,Francesca Maria Moretti, Bologna, och Giulio Cesare Rizza, Siracusa,delgivningsadress: advokatbyrån Elvinger, Hoss et Prussen,2, place Winston Churchill, Luxemburg,

T-68/95

Holderbank Financière Glarus AG, bolag bildat enligt schweizisk rätt, Jona(Schweiz), företrätt av advokaterna Cornelis Canenbley och Michael Esser-Wellié,Düsseldorf, delgivningsadress: advokatbyrån Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,Luxemburg,

T-69/95

Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba), bolag bildat enligt spansk rätt, Madrid,företrätt av advokaterna Michael Schütte, Berlin, och Luis Suaréz de Lezo Mantilla,Madrid, delgivningsadress: advokatbyrån Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,Luxemburg,

T-70/95

Aker RGI ASA, bolag bildat enligt norsk rätt, Oslo, företrätt av Nicholas Forwood,QC, John Cook, Geert Goeteyn och Trevor Soames, solicitors, delgivningsadress:advokatbyrån Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,

T-71/95

Scancem (publ) AB, tidigare Euroc AB, bolag bildat enligt svensk rätt, Malmö(Sverige), företrätt av Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn ochTrevor Soames, solicitors, delgivningsadress: advokatbyrån Arendt et Medernach,8-10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,

T-87/95

Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, bolag bildat enligt italiensk rätt, Rom,företrätt av advokaterna Gian Michele Roberti och Antonio Tizzano, Neapel,delgivningsadress: advokatbyrån Alain Lorang, 51, rue Albert 1er, Luxemburg,

T-88/95

Blue Circle Industries plc, bolag bildat enligt engelsk rätt, London, inledningsvisföreträtt av Jeremy Lever, QC, Nicholas Green och Jessica Simor, barristers,Laura Carstensen och Sarah Vaughan, solicitors, därefter Green, Simor ochCarstensen, och Marc Israel, solicitor, delgivningsadress: advokatbyrån Elvinger,Hoss et Prussen, 2, place Winston Churchill, Luxemburg,

T-103/95

Enosi Tsimentoviomichanion Ellados, sammanslutning bildad enligt grekisk rätt,Aten, företrädd av advokaterna Ioannis Georgakakis och Maria Golfinopoulou,Aten, delgivningsadress: advokatbyrån Tom Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

och

T-104/95

Tsimenta Chalkidos AE, bolag bildat enligt grekisk rätt, Aten, företrätt avadvokaten Panagiotis Marinou Bernitsas, Aten, delgivningsadress: advokatbyrånPhilippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt, Luxemburg,

sökande,

mot

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Richard Lyal (i samtligamål), Julian Currall (i mål T-26/95), Wouter Wils (i mål T-31/95 och T-32/95),Norbert Lorenz (inledningsvis i mål T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95,T-48/95 och T-68/95), Hans Peter Hartvig (i mål T-44/95), Klaus Wiedner (som harersatt Norbert Lorenz i mål T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95och T-68/95), Francisco Enrique González-Díaz (inledningsvis i mål T-52/95,T-55/95, T-58/95, T-59/95 och T-69/95), Francisco de Sousa Fialho (i mål T-61/95,T-62/95 och T-63/95), Theofanis Christoforou (i mål T-103/95 och T-104/95),rättstjänsten, och Rosemary Caudwell (i mål T-53/95 och T-60/95), nationelltjänsteman med förordnande vid kommissionen, båda i egenskap av ombud,biträdda av advokaterna Marc van der Woude och Jean-Jo Evrard, Bryssel (i målT-25/95 och T-30/95), Bertrand Wägenbaur, Köln och Bryssel (i mål T-34/95),Alexander Böhlke, Frankfurt am Main och Bryssel (i mål T-35/95 och T-42/95),Nicole Coutrelis, Paris (i mål T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95 och T-43/95),Alberto Dal Ferro, Vicenza (i mål T-50/95, T-51/95, T-65/95 och T-87/95),Renzo Maria Morresi, Bologna (i mål T-50/95, T-51/95, T-65/95 och T-87/95),José Rivas Andrés, Madrid (i mål T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 och T-69/95),David Lloyd Jones, barrister (i mål T-54/95 och T-88/95), Scott Crosby, solicitor (imål T-56/95, T-70/95 och T-71/95), och Leonard Hawkes, solicitor (i mål T-57/95och T-64/95), advokaterna Victor Refega Fernandes, Lissabon (i mål T-61/95,T-62/95 och T-63/95), Rainer Bierwagen, Bryssel (i mål T-68/95), Mark Brealey,barrister (i mål T-88/95), och advokaten Alkiviadis Oikonomou, Aten (i målT-103/95 och T-104/95), delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz,Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fullständig eller partiell ogiltigförklaring av kommissionensbeslut 94/815/EG av den 30 november 1994 om ett förfarande för tillämpning avartikel 85 i EG-fördraget (ärende nr IV/33.126 och 33.322 - Cement) (EGT L 343,s. 1),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

(fjärde avdelningen i utökad sammansättning)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Lindh samt domarnaR. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J. Azizi och M. Jaeger,

justitiesekreterare: rättssekreteraren I. Maselis,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den16 september 1998 (i mål T-26/95, T-36/95, T-37/95 och T-38/95), den18 september 1998 (i mål T-39/95, T-43/95, T-70/95 och T-71/95), den23 september 1998 (i mål T-53/95, T-54/95, T-56/95 och T-88/95), den25 september 1998 (i mål T-57/95, T-64/95, T-103/95 och T-104/95), den30 september 1998 (i mål T-50/95, T-51/95, T-65/95 och T-87/95), den2 oktober 1998 (i mål T-61/95, T-62/95 och T-63/95), den 7 oktober 1998 (i målT-55/95, T-58/95 och T-59/95), den 9 oktober 1998 (i mål T-31/95, T-32/95, T-52/95och T-69/95), den 14 oktober 1998 (i mål T-25/95, T-30/95, T-44/95 och T-60/95),den 16 oktober 1998 (i mål T-35/95, T-45/95, T-46/95 och T-48/95) och den21 oktober 1998 (i mål T-34/95, T-42/95 och T-68/95),

följande

Dom


På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

(fjärde avdelningen i utökad sammansättning)

följande dom:

1)    Målen T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95,T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95,T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95,T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 ochT-104/95 förenas vad gäller domen.

2)    Mål T-25/95, Cimenteries CBR mot kommissionen:

-    Artikel 1 i kommissionens beslut 94/815/EG av den 30 november 1994 omett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EG-fördraget(ärende nr IV/33.126 och 33.322 - Cement) ogiltigförklaras i den mån somdet däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 juni 1986 och efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 juni 1986 och efterden 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 4.4 g i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 1 711 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

3)    Mål T-26/95, Cembureau - Association européenne du ciment motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan sökanden och dess medlemmar, vad beträffar de belgiska ochnederländska priserna, avsåg de minimipriser som tillämpades avproducenterna i dessa båda länder vid leveranser av cement med lastbiloch, vad beträffar de luxemburgska priserna, de priser inklusive rabattersom tillämpades av producenterna i detta land.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

4)    Mål T-30/95, Fédération de l'industrie cimentière belge mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

5)    Mål T-31/95, Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI) motkommissionen:

-    Artiklarna 1, 5 och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

6)    Mål T-32/95, Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

7)    Mål T-34/95, Ciments luxembourgeois mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 617 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

8)    Mål T-35/95, Dyckerhoff mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 3.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av marknaden iSaarland, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i enöverträdelse av artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) efter den12 augusti 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 7 055 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

9)    Mål T-36/95, Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 3.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av marknaden iSaarland, i ett samordnat förfarande med Bundesverband der DeutschenZementindustrie eV före år 1984 samt i ett samordnat förfarande somsyftade till att utöva påtryckningar på Cedest SA, och i den mån som detdäri fastställs att sökanden deltog i en överträdelse av artikel 85.1 ifördraget efter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 3.3 b i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att det förelåg ett samordnat förfarande mellan sökanden ochBundesverband der Deutschen Zementindustrie eV som syftade till attkontrollera hur den franska exporten till Tyskland fördelades på delstaterna, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i enöverträdelse av artikel 85.1 i fördraget efter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

10)    Mål T-37/95, Vicat mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 11 maj 1983 och efterden 23 april 1986.

-    Artikel 3.1 c i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 23 april 1986.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 2 407 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

11)    Mål T-38/95, Groupe Origny mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 3.3 a och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avsersökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

12)    Mål T-39/95, Ciments français mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 17 februari 1989, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden genomförde avtaletCembureau - Association européenne du ciment genom att delta i denöverträdelse som avses i artikel 3.1 b.

-    Artikel 3.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av marknaden iSaarland, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i enöverträdelse av artikel 85.1 i fördraget efter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 6 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 18 november 1983.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 12 519 000 EURO.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 10 i beslut 94/815fastställs till 1 051 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

13)    Mål T-42/95, Heidelberger Zement mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 3.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av marknaden iSaarland, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i en överträdelse av artikel 85.1 i fördraget före den 17 november 1982 och efterden 12 augusti 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 och 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 7 056 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

14)    Mål T-43/95, Lafarge Coppée mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 19 maj 1989.

-    Artikel 3.1 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett samordnat förfarande med Fratelli BuzziSpA om begränsning av deras självständighet vid val av produktionskällor.

-    Artikel 3.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av marknaden iSaarland, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i enöverträdelse av artikel 85.1 i fördraget efter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.4 e och 4.4 f i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 6 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 18 november 1983.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 14 248 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

15)    Mål T-44/95, Aalborg Portland mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 2 349 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

16)    Mål T-45/95, Alsen mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 5 och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

17)    Mål T-46/95, Alsen mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 5 och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

18)    Mål T-48/95, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 3.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av marknaden iSaarland samt i ett samordnat förfarande med Syndicat national del'industrie cimentière (SFIC) före år 1984, och i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i en överträdelse av artikel 85.1 i fördragetefter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 3.3 b i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att det förelåg ett samordnat förfarande mellan sökanden ochSyndicat national de l'industrie cimentière (SFIC) som syftade till att kontrollera hur den franska exporten till Tyskland fördelades pådelstaterna, och i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i enöverträdelse av artikel 85.1 i fördraget efter den 12 augusti 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 juni 1986 och efterden 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

19)    Mål T-50/95, Unicem mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 3 april 1992.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden dels i denmån som det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land, dels i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog iöverträdelsen i fråga före den 9 september 1986.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 6 399 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

20)    Mål T-51/95, Fratelli Buzzi mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 3.1 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i ett samordnat förfarande medLafarge Coppée SA om begränsning av deras självständighet vid val avproduktionskällor.

-    Artikel 3.1 c i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 23 april 1986.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära sina och två tredjedelar av sökandensrättegångskostnader.

21)    Mål T-52/95, Compañia Valenciana de Cementos Portland motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 13 maj 1987.

-    Artikel 6 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 13 maj 1987.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 250 000 EURO.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 10 i beslut 94/815fastställs till 388 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

22)    Mål T-53/95, The Rugby Group mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 4.4 a och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avsersökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

23)    Mål T-54/95, British Cement Association mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en fjärdedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

24)    Mål T-55/95, Asland mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 28 maj 1986 och efterden 31 maj 1987.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 och 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 740 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en fjärdedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

25)    Mål T-56/95, Castle Cement mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 4.4 a, 5 och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avsersökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

26)    Mål T-57/95, Heracles General Cement Company mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 4.4 d, 4.4 f, 4.4 g, 6 och 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vadavser sökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

27)    Mål T-58/95, Corporación Uniland mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 592 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

28)    Mål T-59/95, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 24 april 1989.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 juni 1986 och efterden 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

29)    Mål T-60/95, Irish Cement mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 september 1986 ochefter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 2 065 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

30)    Mål T-61/95, Cimpor - Cimentos de Portugal mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 24 april 1989.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 4 312 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

31)    Mål T-62/95, Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 24 april 1989.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 1 395 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

32)    Mål T-63/95, Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC) motkommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

33)    Mål T-64/95, Titan Cement Company mot kommissionen:

-    Artiklarna 1, 4.4 b, 4.4 c, 4.4 e, 4.4 g, 4.4 h, 6 och 9 i beslut 94/815ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

34)    Mål T-65/95, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 19 mars 1984 och efterden 3 april 1992.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaföre och efter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden dels i denmån som det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg de minimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land, dels i den mån som det däri fastställs att sökanden deltog iöverträdelsen i fråga före den 19 mars 1984.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 25 701 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

35)    Mål T-68/95, Holderbank Financière Glarus mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.4 c och 4.4 d i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 1 918 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

36)    Mål T-69/95, Hornos Ibéricos Alba (Hisalba) mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 19 maj 1989.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 836 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

37)    Mål T-70/95, Aker RGI ASA mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 juni 1986 och efterden 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 4.4 h i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 14 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

38)    Mål T-71/95, Scancem (publ) mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 9 juni 1986 och efterden 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 4.4 h i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 14 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

39)    Mål T-87/95, Cementir - Cementerie del Tirreno mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 3 april 1992.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 14 januari 1983.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vid leveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 4.1 och 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 4.3 a i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det därifastställs att sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den9 september 1986.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 7 471 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

40)    Mål T-88/95, Blue Circle Industries mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 18 november 1983 ochefter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 maj 1987.

-    Artikel 4.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 7 november 1988.

-    Artikel 4.4 a och 4.4 b i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 6 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 18 november 1983.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 7 717 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och en tredjedel av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader.

41)    Mål T-103/95, Enosi Tsimentoviomichanion Ellados mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga efter den 31 december 1988.

-    Artikel 2.1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt det ingåtts avtal om utbyte av prisuppgifter vid mötena iexekutivkommittén i Cembureau - Association européenne du ciment, ochi den mån som det däri fastställs att sökanden deltog i överträdelsen i frågaefter den 19 mars 1984.

-    Artikel 2.2 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden i den månsom det däri fastställs att de upplysningar som regelbundet utväxladesmellan Cembureau - Association européenne du ciment och dessmedlemmar, vad beträfffar de belgiska och nederländska priserna, avsåg deminimipriser som tillämpades av producenterna i dessa båda länder vidleveranser av cement med lastbil och, vad beträffar de luxemburgskapriserna, de priser inklusive rabatter som tillämpades av producenterna idetta land.

-    Artikel 5 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Artikel 9 i beslut 94/815 ogiltigförklaras vad avser sökanden.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

42)    Mål T-104/95, Tsimenta Chalkidos mot kommissionen:

-    Artikel 1 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 18 november 1983 ochefter den 1 september 1986.

-    Artikel 6 i beslut 94/815 ogiltigförklaras i den mån som det däri fastställsatt sökanden deltog i överträdelsen i fråga före den 18 november 1983 ochefter den 1 september 1986.

-    Det bötesbelopp som sökanden har ålagts i artikel 9 i beslut 94/815fastställs till 510 000 EURO.

-    Talan ogillas i övrigt.

-    Sökanden skall bära sina och hälften av kommissionensrättegångskostnader.

-    Kommissionen skall bära hälften av sina rättegångskostnader.

Lindh
García-Valdecasas
Lenaerts
            Azizi                        Jaeger

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 mars 2000.

H. Jung

P. Lindh
Justitiesekreterare
Ordförande
Innehåll
    Bakgrunden till tvisten

    Förfarande

    Parternas yrkanden

    Talan om ogiltigförklaring av det beslut av den 23 september 1993 genom vilket deninternationella delen av förfarandet mot tolv tyska och sex spanska företagavslutades

    Talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet

        I - De grunder som avser att väsentliga formföreskrifter åsidosattes under detadministrativa förfarandet

            Den första grunden: Rätten till försvar och likabehandlingsprincipen åsidosattesgenom att sökandena under det administrativa förfarandet inte fick tillgångtill hela texten i meddelandet om anmärkningar eller till de dokument somhänför sig till detta meddelande

                A - Inledande synpunkter

                B - Den delvisa delgivningen av meddelandet om anmärkningar

                    1. Huruvida meddelandet om anmärkningar utgör ett enhetligtdokument som i sin helhet borde ha varit tillgängligt försökandena

                    2. Huruvida det fanns ett oupplösligt samband mellan den nationella ochden internationella samverkan och parternas rätt att få tillgång tillhela texten i meddelandet om anmärkningar

                    3. Det påstådda åsidosättandet av likabehandlingsprincipen

                C - Den omständigheten att sökandena inte fick tillgång till vissa delar avmeddelandet om anmärkningar och vissa dokument i akten i utredningensom kan ha innehållit uppgifter till deras fördel

                    1. Det sätt på vilket sökandena fick insyn i akten under detadministrativa förfarandet

                    1.1 Påståendena om att kommissionen inte gav sökandena insyn i aktenpå ett korrekt sätt under det administrativa förfarandet, vad gällerde dokument som fanns tillgängliga

                    1.2 Huruvida sökandena inte fick insyn i akten på ett korrekt sätt underdet administrativa förfarandet, på grund av att de inte fick tillgångtill vissa dokument

                    2. De olika åtgärder för processledning som har beslutats avförstainstansrätten

                    2.1 Inledande synpunkter

                    2.2 De beslutade åtgärderna

                    2.3 Villkoren för hur kommissionen skulle genomföra åtgärderna förprocessledning

                    2.3.1 Åtgärden för processledning den 19 januari-2 februari 1996

                    2.3.2 Åtgärden för processledning den 2 oktober 1996

                    2.3.3 Åtgärden för processledning den 18 och 19 juni 1997

                    2.3.4 Tillfälliga slutsatser

                    2.3.5 Särskilda omständigheter som påstås ha påverkat effektiviteten avåtgärderna för processledning den 2 oktober 1996 samt den 18 och19 juni 1997

                    3. Principerna för bedömning av ett argument som grundats på denomständigheten att en uppgift som var till sökandenas fördel intefanns tillgänglig under det administrativa förfarandet

                    4. Principernas tillämpning i förevarande mål

                    5. Allmänna argument om att rätten till försvar åsidosattes under detadministrativa förfarandet

                    6. Slutsatser

                D - Dokument som har använts som bevis mot sökandena i det ifrågasattabeslutet men som varken har delgivits dem eller beskrivits i meddelandetom anmärkningar

                    1. Inledande synpunkter

                    2. Dokument som varken citeras eller nämns i det ifrågasatta beslutet

                    3. Dokument som nämns i det ifrågasatta beslutet för att beskriva enomständighet eller ett beteende, men som inte har använts för attfastställa en överträdelse i beslutet

                    4. Dokument som har använts för att fastställa en överträdelse i detifrågasatta beslutet, men som inte har något samband med deöverträdelser som tillskrivs de sökande som åberopat sagdadokument

                    5. Dokument som i det ifrågasatta beslutet har använts för att styrka attden sökande som åberopar dokumentet har begått enöverträdelse

                    6. Slutsatser

                E - Underlåtenheten att delge sökandena sådana dokument som inte ingicki akten

                    1. Inledande synpunkter

                    2. De svar på meddelandet om anmärkningar som lämnats avmeddelandets övriga mottagare

                    2.1 Påståendet om att kommissionen har använt svaren på meddelandetom anmärkningar som bevis till nackdel för sökandena

                    2.2 Huruvida svaren på meddelandet om anmärkningar kan ha innehållituppgifter till sökandenas fördel

                    3. Protokollen från förhören angående den nationella samverkan

                    4. Kommissionens akt angående anmälan av det belgisk-nederländskaBasing Points System

                    5. Kommissionens akter angående det statliga stöd som beviljats avRepubliken Grekland och avtalet mellan den grekiska och denbrittiska regeringen

                    6. Interna handlingar från kommissionen som inte ingick i akten iutredningen

                    7. Kommissionens svarsinlagor

                    8. Slutsatser

            Den andra, den tredje och den fjärde grunden: Rätten till försvar,likabehandlingsprincipen och artikel 190 i fördraget har åsidosatts som ettresultat av att kommissionen övergivit sina nationella anmärkningar och,beträffande vissa företag, sina internationella anmärkningar

                A - Beslutet att överge de nationella anmärkningarna

                B - Beslutet att överge de internationella anmärkningarna med avseende påvissa företag

            Den femte grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till oegentligheter underförfarandet genom att överge vissa av de internationella anmärkningar somframställts mot Irish Cement

            Den sjätte grunden: Rätten till försvar har åsidosatts, eftersom meddelandet omanmärkningar är otydligt och ofullständigt

                A - Inledande anmärkningar

                B - Påståendet om att meddelandet om anmärkningar är ofullständigt

                    1. Påståendet om att kommissionen i meddelandet om anmärkningarinte har klargjort sin avsikt att ålägga branschsammanslutningarnaböter

                    2. Behandlingen av CBS-avtalet

                    3. Påståendet om kommissionens underlåtenhet att förklara varför denhade territoriell behörighet

                    4. Påståendet om bristen på marknadsanalys och en exakt definition avde relevanta marknaderna

                C - Påståendet om att meddelandet om anmärkningar är otydligt vad avservissa parters delaktighet i de olika ageranden som är föremål föranmärkningar

                    1. Sökandenas delaktighet i den överträdelse som Cembureau-avtaletutgör och varaktigheten av denna överträdelse

                    1.1 Delaktighet i den överträdelse som avses i artikel 1 i det ifrågasattabeslutet

                    1.1.1 De mottagare av meddelandet om anmärkningar som ärmedlemmar av Cembureau

                    1.1.2 De mottagare av meddelandet om anmärkningar som inte ärdirekta medlemmar av Cembureau eller som inte betraktas somdirekta medlemmar av Cembureau i meddelandet omanmärkningar

                    1.1.2.1 De mottagare av meddelandet om anmärkningar som utan attvara direkta medlemmar av Cembureau har deltagit i bilateralaeller multilaterala överenskommelser

                    1.1.2.2 De mottagare av meddelandet om anmärkningar som utan attvara direkta medlemmar av Cembureau har deltagit i ECEC:sverksamhet

                    1.1.2.3 De mottagare av meddelandet om anmärkningar som utan attvara direkta medlemmar av Cembureau har deltagit i EPC:sverksamhet

                    1.1.3 Slutsatser

                    1.2 Medlemskap i en nationell sammanslutning, som är direkt medlemav Cembureau, som kriterium för delaktighet i den överträdelsesom avses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

                    1.3 Varaktigheten av den överträdelse som avses i artikel 1 i detifrågasatta beslutet

                    1.4 Slutsatser

                    2. Huruvida meddelandet om anmärkningar är tillräckligt tydligt vadgäller sökandenas deltagande i utbytet av prisuppgifter ochvaraktigheten av denna överträdelse

                    3. Huruvida meddelandet om anmärkningar är tillräckligt tydligt vadgäller sökandenas delaktighet i de bilaterala och multilateralaöverenskommelser som avses i artikel 3 i det ifrågasatta beslutet,samt vad gäller den dag då den portugisiska samverkanupphörde

                    4. Huruvida meddelandet om anmärkningar är tillräckligt tydligt vadgäller sökandenas delaktighet i upprättandet av ETF och i deåtgärder som vidtagits inom ramen för ETF och som avses iartikel 4 i det ifrågasatta beslutet, samt vad gäller varaktigheten avdessa överträdelser

                    5. Huruvida meddelandet om anmärkningar är tillräckligt tydligt vadgäller sökandenas delaktighet i de samordnade förfaranden som ägtrum inom ramen för de exportkommittéer som avses i artiklarna 5och 6 i det ifrågasatta beslutet, samt vad gäller varaktigheten avdessa överträdelser

            Den sjunde grunden: Rätten till försvar och artikel 3 i förordning nr 1 haråsidosatts genom att vissa dokument inte har översatts

            Den åttonde grunden: Rätten till försvar har åsidosatts, eftersom vissa dokumentär felöversatta och innehåller oriktiga citat

            Den nionde grunden: Rätten till försvar och artikel 11.1 i förordning nr 99/63åsidosattes genom att fristen för att besvara meddelandet om anmärkningarvar otillräcklig

            Den tionde grunden: Rätten till försvar, artikel 19.1 i förordning nr 17 samtartiklarna 7.1, 8.1 och 9 i förordning nr 99/63 åsidosattes genom att förhörenvar illa organiserade

                A - Inledande anmärkningar

                B - Den första delgrunden: Rätten till försvar, artikel 19.1 i förordning nr 17och artikel 7.1 i förordning nr 99/63 har åsidosatts

                    1. Förhörsombudets schemaläggning av förhören

                    2. Påståendena om att det förekom oegentligheter under förhörenangående de internationella anmärkningarna

                    3. Påståendena om att det förekom oegentligheter under förhörenangående de nationella anmärkningarna

                    4. Påståendena om andra oegentligheter under förhören

                C - Den andra delgrunden: Artikel 8.1 i förordning nr 99/63 har åsidosatts

                D - Den tredje delgrunden: Artikel 9 i förordning nr 99/63 har åsidosatts

            Den elfte grunden: Principen om att kommissionen skall undersöka saken påeget initiativ har åsidosatts

            Den tolfte grunden: Principen om rätt till försvar åsidosattes genom ett alltförutdraget administrativt förfarande

            Den trettonde grunden: Artikel 6 i Europakonventionen har åsidosatts

            Den fjortonde grunden: Kommissionen har bortsett från presumtionen om attnågon är oskyldig till dess att motsatsen har bevisats

            Den femtonde grunden: Parternas rätt att inte behöva vittna mot sig själva harkränkts

            Den sextonde grunden: Artikel 10 i förordning nr 17 åsidosattes genom att detförekom oegentligheter vid samrådet med rådgivande kommittén

            Den sjuttonde, den artonde, den nittonde och den tjugonde grunden: Principernaom subsidiaritet, god förvaltning, rättssäkerhet och skydd för berättigadeförväntningar åsidosattes under det administrativa förfarandet

            Den tjugoförsta grunden: Kollegialitetsprincipen åsidosattes vid fattandet av detifrågasatta beslutet

            Den tjugoandra grunden: Förekomsten av oegentligheter vid bestyrkandet ochdelgivningen av det ifrågasatta beslutet

        II - Den grund som avser maktmissbruk

        III - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget, principen om likabehandling och rätten till försvar genom att iartikel 1 i det ifrågasatta beslutet fastställa att det förelåg ett avtal som stred mot artikel 85.1 i fördraget och att vissa av de berörda sökandena deltog i dettaavtal

            Inledande anmärkningar

            Den överträdelse som avses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

            Definitionen av den relevanta marknaden

                A - Den relevanta produktmarknaden

                B - Den relevanta geografiska marknaden

                C - Åsidosättande av artikel 190 i fördraget

            Huruvida meddelandet om anmärkningar överensstämmer med det ifrågasattabeslutet

            Cembureau-avtalets existens

                A - Åsidosättande av artikel 85.1 i fördraget

                    1. De dokument som anges i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet

                    1.1 Blue Circles interna promemorior

                    1.2 Kalogeropoulos uttalande vid bolagets styrelsesammanträdeden 25 juni 1986

                    1.3 Cembureaus medgivande

                    1.4 Slutsatser

                    2. Ingåendet av Cembureau-avtalet vid chefsdelegaternas möteden 14 januari 1983 och bekräftandet av detta avtal vidchefsdelegaternas möten den 19 mars och den 7 november 1984

                    2.1 Chefsdelegaternas behörighet att ingå Cembureau-avtalet

                    2.2 Ingåendet av Cembureau-avtalet i samband med chefsdelegaternasmöte den 14 januari 1983

                    2.2.1 Kallelsen till chefsdelegaternas möte den 14 januari 1983

                    2.2.2 Ändringar i dagordningen för chefsdelegaternas möteden 14 januari 1983

                    2.2.3 Innehållet i de dokument som rör förloppet av chefsdelegaternasmöte den 14 januari 1983

                    2.2.4 Slutsatser rörande chefsdelegaternas möte den 14 januari 1983

                    2.3 Bekräftandet av Cembureau-avtalet vid chefsdelegaternas möteden 19 mars 1984

                    2.4 Bekräftandet av Cembureau-avtalet vid chefsdelegaternas möteden 7 november 1984

                    2.5 Underlåtenheten att ta hänsyn till chefsdelegaternas övriga möten

                    2.6 Allmänna argument rörande bevisvärdet av de dokument somomnämns i punkterna 18 och 19 i det ifrågasatta beslutet

                    2.7 Faktorer som har inträtt efter chefsdelegaternas möte och som påståsvisa att Cembureau-avtalet inte ingicks vid mötetden 14 januari 1983 eller bekräftades vid mötena den 19 mars ochden 7 november 1984

                    2.8 Huruvida det är fråga om ett avtal i den mening som avses iartikel 85.1 i fördraget

                    2.9 Cembureau-avtalets syfte och karaktär

                    3. Cembureau-avtalets karaktär av överträdelse: begränsning avkonkurrensen och inverkan på handeln mellan medlemsstaterna

                    4. Slutsatser

                B - Åsidosättande av artikel 190 i fördraget

                C - Huruvida rätten till försvar åsidosattes i samband med att insyn gavs iakten

                    1. Uppgifter som var till sökandenas nackdel

                    2. Uppgifter som var till sökandenas fördel

                    2.1 Uppgifter som samstämmigt har åberopats av flera sökande

                    2.2 Mål T-25/95, CBR mot kommissionen

                    2.3 Mål T-26/95, Cembureau mot kommissionen

                    2.4 Mål T-30/95, FIC mot kommissionen

                    2.5 Målen T-31/95, ENCI mot kommissionen och T-32/95, VNC motkommissionen

                    2.6 Mål T-35/95, Dyckerhoff mot kommissionen

                    2.7 Mål T-36/95, SFIC mot kommissionen

                    2.8 Mål T-37/95, Vicat mot kommissionen

                    2.9 Mål T-39/95, Ciments français mot kommissionen

                    2.10 Mål T-42/95, Heidelberger mot kommissionen

                    2.11 Mål T-43/95, Lafarge mot kommissionen

                    2.12 Mål T-44/95, Aalborg mot kommissionen

                    2.13 Mål T-48/95, BDZ mot kommissionen

                    2.14 Mål T-50/95, Unicem mot kommissionen

                    2.15 Mål T-51/95, Buzzi mot kommissionen

                    2.16 Mål T-57/95, Heracles mot kommissionen

                    2.17 Målen T-53/95, Rugby mot kommissionen, T-56/95, Castle motkommissionen, T-70/95, Aker mot kommissionen, och T-71/95,Euroc mot kommissionen

                    2.18 Mål T-60/95, Irish Cement mot kommissionen

                    2.19 Målen T-61/95, Cimpor mot kommissionen, T-62/95, Secil motkommissionen och T-63/95, ATIC mot kommissionen

                    2.20 Mål T-65/95, Italcementi mot kommissionen

                    2.21 Mål T-68/95, Holderbank mot kommissionen

                    2.22 Mål T-69/95, Hornos Ibéricos mot kommissionen

                    2.23 Mål T-87/95, Cementir mot kommissionen

                    2.24 Mål T-88/95, Blue Circle mot kommissionen

                    3. Slutsatser

            Sökandenas delaktighet i Cembureau-avtalet

                A - Inledande anmärkningar

                B - Medlemskap i en nationell sammanslutning, som är medlem avCembureau, som ett kriterium för delaktighet i den överträdelse somavses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

                C - Huruvida chefsdelegaterna och företagssammanslutningarna var behörigaatt ingå Cembureau-avtalet

                D - Huruvida företag och sammanslutningar samtidigt kan ställas till svarsför samma överträdelse

                E - Huruvida Cembureau och dess direkta medlemmar har deltagit i denöverträdelse som avses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

                    1. Beviset för att Cembureau och dess direkta medlemmar deltog i denöverträdelse som avses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

                    1.1 Den omständigheten att vissa direkta Cembureau-medlemmar harefterträtt andra medlemmar

                    1.2 Sökande som har deltagit i ett eller flera chefsdelegatsmöten

                    1.2.1 Deltagande i de chefsdelegatsmöten vid vilka Cembureau-avtaletingicks och senare bekräftades

                    1.2.2 Avståndstagande och andra omständigheter som sökandena haråberopat för att bestrida att de var delaktiga iCembureau-avtalet

                    1.2.3 Påståendet att vissa dokument inte kan åberopas mot Cembureausdirekta medlemmar

                    1.2.4 Slutsatsen att Cembureau och sammanslutningens direktamedlemmar, med undantag för Unicem, deltog i den överträdelsesom avses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

                    1.3 Situationen för Unicem, som är direkt medlem av Cembureau mensom inte deltog i något av chefsdelegaternas möten

                    2. Åsidosättande av likabehandlingsprincipen

                    3. Åsidosättande av artikel 190 i fördraget

                    4. Huruvida rätten till försvar åsidosattes i samband med att insyn gavsi akten

                    4.1 Uppgifter till sökandenas nackdel

                    4.2 Uppgifter till sökandenas fördel

                    4.2.1 Mål T-26/95, Cembureau mot kommissionen

                    4.2.2 Mål T-87/95, Cementir mot kommissionen

                F - Unicems, de indirekta Cembureau-medlemmarnas och Buzzis delaktigheti den överträdelse som avses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet

                G - Slutsatser

        IV - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget, likabehandlingsprincipen och rätten till försvar genom att fastställaatt det förelåg två överträdelser av artikel 85.1 i fördraget, vilka bestod i ettutbyte av prisuppgifter som beslutats inom Cembureau, samt att vissa av deberörda sökandena deltog i dessa överträdelser (artikel 2.1 och 2.2 i detifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Avtalen om utbyte av prisuppgifter vid möten inom Cembureau (artikel 2.1 i detifrågasatta beslutet)

                A - Huruvida meddelandet om anmärkningar överensstämmer med detifrågasatta beslutet

                B - Huruvida det förekommit avtal om utbyte av prisuppgifter vidchefsdelegaternas möten och i Cembureaus exekutivkommitté

                    1. Cembureaus chefsdelegatsmöten

                    2. Cembureaus exekutivkommittés möten

                C - Huruvida utbytet av prisuppgifter vid chefsdelegaternas möten den14 mars 1983 och den 19 mars 1984 var rättsstridigt

                D - Sökandenas delaktighet i den överträdelse som avses i artikel 2.1 i detifrågasatta beslutet

            Samordnat förfarande för ett regelbundet utbyte av prisuppgifter (artikel 2.2 aoch 2.2 b i det ifrågasatta beslutet)

                A - Överensstämmelsen mellan meddelandet om anmärkningar och detifrågasatta beslutet

                B - Hur noga de upplysningar som avses i artikel 2.2 b i det ifrågasattabeslutet har angivits

                C - Huruvida det regelbundna utbytet av prisuppgifter var rättsstridigt

                D - Sökandenas delaktighet i den överträdelse som avses i artikel 2.2 i detifrågasatta beslutet

                E - Varaktigheten av den i artikel 2.2 i det ifrågasatta beslutet fastställdaöverträdelsen

            Insyn i akten

            Slutsatser

        V - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 85.1 i fördraget ochrätten till försvar genom att fastställa att det förelåg tre fransk-italienskasamordnade förfaranden som stred mot artikel 85.1 i fördraget, och att vissa av de berörda sökandena deltog i dessa samordnade förfaranden (artikel 3.1 a, 3.1 boch 3.1 c i det ifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Det samordnade förfarande mellan Lafarge och Buzzi som fastställs i artikel 3.1 ai det ifrågasatta beslutet

                A - Inledning

                B - Den skriftväxling som ägde rum under tiden från meddelandet omanmärkningar till det ifrågasatta beslutet

                C - Huruvida det förelåg ett konkurrensbegränsande samordnat förfarandemellan Lafarge och Buzzi i syfte att dela upp den sydfranskamarknaden

                D - Överträdelsens varaktighet

            Det samordnade förfarande mellan Ciments français och Buzzi som fastställs iartikel 3.1 b i det ifrågasatta beslutet

                A - Inledning

                B - Huruvida det förelåg ett konkurrensbegränsande samordnat förfarandemellan Ciments français och Buzzi

                C - Överträdelsens varaktighet

            Det samordnade förfarande mellan Vicat och Buzzi som fastställs i artikel 3.1 ci det ifrågasatta beslutet

                A - Inledning

                B - Huruvida det förelåg ett konkurrensbegränsande samordnat förfarandemellan Vicat och Buzzi

                C - Överträdelsens varaktighet

            Insyn i akten

                A - Mål T-37/95, Vicat mot kommissionen

                B - Mål T-39/95, Ciments français mot kommissionen

                C - Mål T-51/95, Buzzi mot kommissionen

            Slutsatser

        VI - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 85.1 i fördraget,likabehandlingsprincipen och rätten till försvar genom att fastställa att det förelågett iberiskt avtal som stred mot artikel 85.1 i fördraget och att vissa av deberörda sökandena deltog i detta avtal (artikel 3.3 i det ifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Den överträdelse som avses i artikel 3.2 i det ifrågasatta beslutet

                A - Kommissionens bedömning

                B - Avtalet mellan Oficemen, Cimpor och Secil om kontroll avcementleveranser mellan Spanien och Portugal och om respekt förvarandras hemmamarknader

                    1. Slutandet av avtalet

                    2. Genomförandet av avtalet

                    2.1 Möten mellan Oficemen, Cimpor och Secil

                    2.2 Cimpors säljvägran

                    2.3 Slutsatser

                    3. Särskilda omständigheter i detta fall som utesluter att ett avtalförelegat

                    4. Secils särställning

                    5. Slutsats

                C - Frågan om huruvida sökandenas beteende utgör en överträdelse

                D - Överträdelsens varaktighet

            Åsidosättande av likabehandlingsprincipen

            Åsidosättande av rätten till försvar i samband med insynen i akten

                A - Dokument till sökandenas nackdel

                B - Dokument till sökandenas fördel

                    1. Mål T-59/95, Oficemen mot kommissionen

                    2. Målen T-61/95, Cimpor mot kommissionen, och T-62/95, Secil motkommissionen

            Slutsats

        VII - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget, likabehandlingsprincipen och rätten till försvar genom att fastställaatt det förelåg ett franskt-tyskt avtal som stred mot artikel 85.1 i fördraget, ochatt vissa av de berörda sökandena deltog i detta avtal (artikel 3.3 a i detifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Avtalet om uppdelning av marknaden i Saarland

            Samordnade förfaranden mellan olika franska och tyska producenter ochsammanslutningar från år 1982 till år 1984

                A - Samtal mellan SFIC och BDZ

                B - De påtryckningar som Cedest utövade på SFIC och övriga berördafranska producenter

                C - Samordningen mellan Cedest, Dyckerhoff och Heidelberger

                D - Samordningen mellan Lafarge och Dyckerhoff

                E - Samordningen mellan Dyckerhoff och Ciments français

            Allmänna regler om leverans av cement mellan Frankrike och Tyskland

                A - 1984 års avtal

                B - Huruvida den konkurrensbegränsande samverkan fortgick efterår 1986

            Varaktigheten av vissa sökandes delaktighet i den överträdelse som avses i artikel3.3 a

            Insyn i akten

            Slutsats

        VIII - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget och rätten till försvar, genom att fastställa att det förelåg ettsamordnat förfarande mellan SFIC och BDZ i strid med artikel 85.1 i fördraget(artikel 3.3 b i det ifrågasatta beslutet)

            Det samordnade förfarandet mellan SFIC och BDZ

            Insyn i akten

        IX - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget, likabehandlingsprincipen, rätten till försvar och olikahandläggningsregler samt gjort sig skyldig till maktmissbruk genom att fastställaatt det inom ramen för ETF förelåg avtal och samordnade förfaranden som stredmot artikel 85.1 i fördraget, och att vissa av de berörda sökandena deltog i dessaavtal och förfaranden (artikel 4.1, 4.2, 4.3 a och b samt 4.4 a-h i det ifrågasattabeslutet)

            Inledande anmärkningar

            Avtal om att upprätta ETF (artikel 4.1 i det ifrågasatta beslutet)

                A - Frågan om meddelandet om anmärkningar överensstämmer med detifrågasatta beslutet

                B - Huruvida avtalet om att upprätta ETF var rättsstridigt

                C - I vad mån de i artikel 4.1 i det ifrågasatta beslutet nämnda sökandenavarit delaktiga i avtalet om att upprätta ETF

                    1. Inledande anmärkningar

                    2. Situationen för CBR

                    3. Situationen för Cembureau

                    4. Situationen för Dyckerhoff

                    5. Situationen för SFIC

                    6. Situationen för Ciments français

                    7. Situationen för Heidelberger

                    8. Situationen för Lafarge

                    9. Situationen för Aalborg

                    10. Situationen för BDZ

                    11. Situationen för Unicem

                    12. Situationen för Asland

                    13. Situationen för Uniland

                    14. Situationen för Oficemen

                    15. Situationen för Irish Cement

                    16. Situationen för Italcementi

                    17. Situationen för Aker och Euroc

                    18. Situationen för Cementir

                D - Varaktigheten av den överträdelse som fastställs i artikel 4.1 i detifrågasatta beslutet

                E - Insyn i akten

                    1. Inledande synpunkter

                    2. Mål T-26/95, Cembureau mot kommissionen

                    3. Mål T-35/95, Dyckerhoff mot kommissionen

                    4. Mål T-36/95, SFIC mot kommissionen

                    5. Mål T-39/95, Ciments français mot kommissionen

                    6. Mål T-42/95, Heidelberger mot kommissionen

                    7. Mål T-43/95, Lafarge mot kommissionen

                    8. Mål T-44/95, Aalborg mot kommissionen

                    9. Mål T-48/95, BDZ mot kommissionen

                    10. Mål T-50/95, Unicem mot kommissionen

                    11. Mål T-55/95, Asland mot kommissionen

                    12. Mål T-58/95, Uniland mot kommissionen och mål T-59/95, Oficemenmot kommissionen

                    13. Mål T-60/95, Irish Cement mot kommissionen

                    14. Mål T-65/95, Italcementi mot kommissionen

                    15. Mål T-68/95, Holderbank mot kommissionen

                    16. Mål T-70/95, Aker mot kommissionen och mål T-71/95, Euroc motkommissionen

                    17. Mål T-88/95, Blue Circle mot kommissionen

            

Avtal om bildande av det gemensamma handelsföretaget Interciment (artikel 4.2 i det ifrågasattabeslutet)

                A - Inledning

                B - Huruvida bildandet av Interciment var rättsstridigt

                C - I vad mån de i artikel 4.2 i det ifrågasatta beslutet nämnda sökandenavarit delaktiga i avtalet om att bilda Interciment

                    1. Inledande anmärkningar

                    2. Situationen för CBR, Dyckerhoff, Lafarge, Italcementi, Aker ochEuroc

                    3. Situationen för SFIC, BDZ och Oficemen

                    4. Situationen för Ciments français

                    5. Situationen för Heidelberger

                    6. Situationen för Unicem

                    7. Situationen för Asland

                    8. Situationen för Uniland

                    9. Situationen för Cementir

                D - Varaktigheten av den överträdelse som fastställts i artikel 4.2 i detifrågasatta beslutet

                E - Insyn i akten

            Skyddsåtgärderna för den italienska marknaden (artikel 4.3 i det ifrågasattabeslutet)

                A - Det samordnade förfarande som syftade till att de grekiskaproducenterna, särskilt Titan, skulle fråntas Calcestruzzi som kund(artikel 4.3 a)

                    1. Huruvida det förelåg ett samordnat förfarande

                    2. Huruvida de ifrågavarande sökandena har deltagit i det samordnadeförfarandet

                    2.1 Situationen för CBR, Dyckerhoff, Aalborg, Uniland och IrishCement

                    2.2 Situationen för Ciments français

                    2.3 Situationen för Heidelberger

                    2.4 Situationen för Lafarge

                    2.5 Situationen för BDZ och Oficemen

                    2.6 Situationen för Unicem

                    2.7 Situationen för Asland

                    2.8 Situationen för Italcementi

                    2.9 Situationen för Holderbank

                    2.10 Situationen för Aker och Euroc

                    2.11 Situationen för Cementir

                    2.12 Situationen för Blue Circle

                    3. Överträdelsens varaktighet

                    4. Insyn i akten

                B - Avtalet om de kontrakt som undertecknades i april 1987 medCalcestruzzi (artikel 4.3 b i det ifrågasatta beslutet)

                    1. Huruvida det skett en överträdelse

                    2. Insyn i akten

            Åtgärder som syftade till att omdirigera det grekiska produktionsöverskottet ochbromsa importen av grekisk cement till medlemsstaterna (artikel 4.4 i detifrågasatta beslutet)

                A - Det samordnade förfarande som avses i artikel 4.4 a i det ifrågasattabeslutet

                B - De avtal och samordnade förfaranden som avses i artikel 4.4 b-4.4 h idet ifrågasatta beslutet

                    1. Det avtal mellan Blue Circle och Titan som avses i artikel 4.4 b i detifrågasatta beslutet

                    2. Det avtal mellan Holderbank och Titan som avses i artikel 4.4 c i detifrågasatta beslutet

                    3. Det avtal mellan Holderbank och Heracles som avses i artikel 4.4 di det ifrågasatta beslutet

                    4. Det avtal mellan Lafarge och Titan som avses i artikel 4.4 e i detifrågasatta beslutet

                    5. Det avtal mellan Lafarge och Heracles som avses i artikel 4.4 f i detifrågasatta beslutet

                    6. Det samordnade förfarande mellan CBR, Heracles och Titan somavses i artikel 4.4 g i det ifrågasatta beslutet

                    7. Det avtal mellan Aker, Euroc och Titan som avses i artikel 4.4 h i detifrågasatta beslutet

            Huruvida de avtal och samordnade förfaranden som nämns i artikel 4 i detifrågasatta beslutet skall kvalificeras som ett enda och fortlöpande avtal

                A - Huruvida meddelandet om anmärkningar överensstämmer med detifrågasatta beslutet

                B - Huruvida de överträdelser som har fastställts i artikel 4 i det ifrågasattabeslutet utgjorde en enda överträdelse

                C - Delaktighet i det enda avtalet om ETF

                    1. Situationen för CBR

                    2. Situationen för Cembureau

                    3. Situationen för Ciments français

                    4. Situationen för Unicem

                    5. Situationen för Uniland

                    6. Situationen för Italcementi

                    7. Situationen för Cementir

                D - Åsidosättande av likabehandlingsprincipen

            Slutsatser

        X - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190 ifördraget och rätten till försvar genom att fastställa att det inom ramen förECEC har förekommit ett samordnat förfarande i strid med artikel 85.1 ifördraget, och att de berörda parterna har deltagit i detta (artikel 5 i detifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Det ifrågasatta beslutet

            Huruvida ECEC:s verksamhet, som avses i artikel 5 i det ifrågasatta beslutet,utgjorde en överträdelse

                A - Direkt eller indirekt anslutning av ECEC:s medlemmar tillCembureau

                B - Förhållandet mellan ECEC och EPC

                C - Ingen begränsning av ECEC:s verksamhet till de storaexportmarknaderna

            Slutsatser

        XI - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget och rätten till försvar genom att fastställa att det inom ramen för EPChar förekommit ett samordnat förfarande i strid med artikel 85.1 i fördraget, ochatt de olika sökandena har deltagit i detta (artikel 6 i det ifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Det ifrågasatta beslutet

            Samordnat förfarande som syftar till att hindra konkurrenter från att tränga inpå respektive nationella marknader inom gemenskapen

                A - Sambandet mellan EPC och Cembureau

                B - Ciments français interna promemorior

                C - Dokument som härrör från EPC:s organisation, av vilka det framgår attmedlemmarna i denna kommitté själva upprättat ett samband mellan deinhemska marknaderna och EPC:s verksamhet

            Det samordnade förfarandets varaktighet

            De olika berörda sökandenas deltagande i det samordnade förfarandet

            Varaktigheten av sökandenas deltagande i överträdelsen, med undantag avHeracles och Titan

            Åsidosättande av artikel 190 i fördraget

            Insyn i akten

                A - Dokument till sökandenas nackdel

                B - Dokument till sökandenas fördel

                    1. Mål T-52/95, Valenciana mot kommissionen

                    2. Mål T-69/95, Hornos Ibéricos mot kommissionen

                    3. Mål T-88/95, Blue Circle mot kommissionen

            Slutsatser

        XII - De grunder som avser att kommissionen har gjort sig skyldig till felaktigrättstillämpning och åsidosatt artiklarna 85.1 och 190 i fördraget, principen omlikabehandling och rätten till försvar genom att kvalificera den överträdelse somavses i artikel 1 i det ifrågasatta beslutet som ett enda och fortlöpande avtal, ochgenom att fastställa att vissa av de berörda sökandena deltog i detta enda ochfortlöpande avtal

            Det ifrågasatta beslutet

            De berörda sökandenas delaktighet i det enda och fortlöpandeCembureau-avtalet

                A - Det enda Cembureau-avtalet

                    1. Huruvida de åtgärder som behandlas i artiklarna 2-6 i det ifrågasattabeslutet och Cembureau-avtalet hade samma syfte

                    1.1 Informationsutbytet (artikel 2 i det ifrågasatta beslutet)

                    1.2 Den fransk-italienska samverkan (artikel 3.1 i det ifrågasattabeslutet)

                    1.3 Den iberiska samverkan (artikel 3.2 i det ifrågasatta beslutet)

                    1.4 Den fransk-tyska samverkan (artikel 3.3 i det ifrågasatta beslutet)

                    1.5 Det enda avtalet angående ETF (artikel 4 i det ifrågasattabeslutet)

                    1.6 ECEC (artikel 5 i det ifrågasatta beslutet)

                    1.7 EPC (artikel 6 i det ifrågasatta beslutet)

                    1.8 Slutsatser

                    2. Inslaget av insikt

                    2.1 Bevisningen om inslaget av insikt vad gäller de olika kategorierna avberörda sökande

                    2.2 Tecken på anknytning som åberopats i det ifrågasatta beslutet

                    2.3 Bevisningen om att Cembureaus indirekta medlemmar, Unicem ochBuzzi blev delaktiga i Cembureau-avtalet genom att delta i enåtgärd för genomförande av Cembureau-avtalet

                    2.3.1 Den omständigheten att en anställd vid ett företag närvarade vidde chefsdelegatsmöten vid vilka Cembureau-avtalet ingicks ochbekräftades

                    2.3.2 Andra tecken på anknytning

                    2.3.3 Fallen Unicem och Buzzi

                    2.4 Slutsatser

                    3. De allmänna argument som framförts för att ifrågasätta användningenav uttrycket ”ett enda avtal”

                    4. Särskilda omständigheter som påstås visa att de olika bilaterala ochmultilaterala överenskommelserna inte utgjorde åtgärder förgenomförande av det enda Cembureau-avtalet

                    5. Särskilda omständigheter som påstås visa att vissa sökande togavstånd från det enda Cembureau-avtalet, eller att derasdelaktighet i avtalet inte innebar en överträdelse av artikel 85.1 ifördraget

                B - Den enda överträdelsens varaktighet

                    1. Det ifrågasatta beslutet

                    2. Den tidpunkt då överträdelsen påbörjades

                    2.1 Cembureau och dess direkta medlemmar

                    2.2 Cembureaus indirekta medlemmar

                    2.3 Slutsatser

                    3. Frågan om hur länge överträdelsen pågick

                    3.1 Situationen för CBR

                    3.2 Situationen för Cembureau

                    3.3 Situationen för FIC

                    3.4 Situationen för VNC

                    3.5 Situationen för Ciments luxembourgeois

                    3.6 Situationen för Dyckerhoff

                    3.7 Situationen för SFIC

                    3.8 Situationen för Vicat

                    3.9 Situationen för Ciments français

                    3.10 Situationen för Heidelberger

                    3.11 Situationen för Lafarge

                    3.12 Situationen för Aalborg

                    3.13 Situationen för BDZ

                    3.14 Situationen för Unicem

                    3.15 Situationen för Valenciana

                    3.16 Situationen för BCA

                    3.17 Situationen för Asland

                    3.18 Situationen för Uniland

                    3.19 Situationen för Oficemen

                    3.20 Situationen för Irish Cement

                    3.21 Situationen för Cimpor

                    3.22 Situationen för Secil

                    3.23 Situationen för ATIC

                    3.24 Situationen för Italcementi

                    3.25 Situationen för Holderbank

                    3.26 Situationen för Hornos Ibéricos

                    3.27 Situationen för Aker

                    3.28 Situationen för Euroc

                    3.29 Situationen för Cementir

                    3.30 Situationen för Blue Circle

                    3.31 Situationen för AGCI

                    3.32 Situationen för Halkis

            Åsidosättande av likabehandlingsprincipen

            Åsidosättande av artikel 190 i fördraget

                A - Den omständigheten att Cembureau-avtalet har kvalificerats som ettenda och fortlöpande avtal.

                B - De olika sökandenas delaktighet i det enda och fortlöpandeCembureau-avtalet

            Åsidosättande av rätten till försvar i samband med att sökandena fick insyn iakten

                A - Mål T-25/95, CBR mot kommissionen

                B - Mål T-30/95, FIC mot kommissionen

                C - Mål T-37/95, Vicat mot kommissionen

                D - Mål T-39/95, Ciments français mot kommissionen

                E - Mål T-42/95, Heidelberger mot kommissionen

                F - Mål T-50/95, Unicem mot kommissionen

                G - Mål T-55/95, Asland mot kommissionen

                H - Mål T-65/95, Italcementi mot kommissionen

                I - Mål T-88/95, Blue Circle mot kommissionen

            Slutsatser

        XIII - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artiklarna 85.1 och 190i fördraget och rätten till försvar genom att fastställa att det inom ramen förWCC förelåg överträdelser av artikel 85.1 i fördraget, och att vissa av de berördasökandena deltog i dessa överträdelser (artikel 7 i det ifrågasatta beslutet)

            Inledande anmärkningar

            Skydd för inhemska marknader och samordning av exporten avproduktionsöverskott utanför gemenskapen

            Systemet för utbyte av detaljerade upplysningar

            Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna

            Sökandenas delaktighet i de överträdelser som avses i artikel 7 i det ifrågasattabeslutet

            Huruvida de omständigheter som åberopas i artikel 7 i det ifrågasatta beslutetär preskriberade

            Insyn i akten

            Allmänna slutsatser

        XIV - Den grund som avser att föreläggandet i artikel 8 i det ifrågasatta beslutet ärolagligt

    Andrahandsyrkandena om upphävande eller nedsättning av bötesbeloppen

        I - Den grund som avser att motiveringen av det ifrågasatta beslutet var otillräckligeller motsägelsefull vad gäller bötesbeloppen

        II - De grunder som avser att artikel 190 i fördraget, artikel 15.2 i förordning nr 17och principen om likabehandling har åsidosatts i den mån kommissionen harålagt ett enda bötesbelopp för den grupp överträdelser som konstaterades påmarknaden för grå cement

        III - De grunder som avser att artikel 190 i fördraget, artikel 15.2 i förordning nr 17och proportionalitetsprincipen har åsidosatts vid bedömningen av omöverträdelserna skedde uppsåtligen

        IV - Den grund som avser att bestämmelserna i förordning nr 2988/74 ompreskriptionstider har åsidosatts

        V - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 190 i fördraget,artikel 15.2 i förordning nr 17, principerna om likabehandling ochproportionalitet samt gjort en uppenbart oriktig bedömning beträffande hurlänge överträdelsen på marknaden för grå cement pågick

        VI - De grunder som avser att artikel 15.2 i förordning nr 17 ochproportionalitetsprincipen har åsidosatts vad gäller hur länge överträdelsen påmarknaden för vit cement ansågs pågå

        VII - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 190 i fördraget,artikel 15.2 i förordning nr 17, principerna om proportionalitet ochlikabehandling samt gjort en uppenbart oriktig bedömning av hur allvarligöverträdelsen på marknaden för grå cement var

            De försvårande omständigheterna som beaktats i punkt 65.5 i det ifrågasattabeslutet

            Den förmildrande omständigheten som beaktats i punkt 65.6 i det ifrågasattabeslutet

            Underlåtenheten att beakta vissa förmildrande omständigheter

                A - Det överträdande företagets storlek och inflytande på marknaden

                B - Påståendet att överträdelserna inte hade någon konkurrensbegränsandeverkan eller att den konkurrensbegränsande verkan var obetydlig

                C - Beteendet på marknaden under den aktuella perioden

                D - Huruvida överträdelsen medförde vinst för företagen

                E - Situationen på cementmarknaden under den aktuella perioden

                F - Självförsvar

                G - Samarbete under det administrativa förfarandet

                H - Önskan att iaktta de gemenskapsrättsliga konkurrensreglerna

                I - Den omständigheten att det rör sig om en ny frågeställning

                J - Den europeiska cementindustrins världsledande ställning

                K - Juridiska och tekniska hinder för handeln med cement inomgemenskapen

                L - Den omständigheten att en ny konkurrent dök upp på marknaden

                M - Den omständigheten att det inte går att göra skatteavdrag för böter

                N - Det överträdande företagets ekonomiska situation

        VIII - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 190 i fördraget,artikel 15.2 i förordning nr 17, principerna om proportionalitet ochlikabehandling samt gjort en uppenbart oriktig bedömning av respektive företagsansvar för överträdelsen på marknaden för grå cement

        IX - De grunder som avser att artikel 190 i fördraget, artikel 15.2 i förordning nr 17samt proportionalitetsprincipen har åsidosatts vid bedömningen av respektiveföretags ansvar för överträdelsen på marknaden för vit cement

        X - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 15.2 i förordningnr 17, principerna om proportionalitet och likabehandling samt gjort enuppenbart oriktig bedömning beträffande den omsättning som beaktats vidberäkningen av bötesbeloppen

        XI - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt artikel 15.2 i förordningnr 17, principerna om skälighet, proportionalitet och likabehandling, i sambandmed att bötesbeloppen fastställdes i ecu och vid valet av valutakurs

        XII - De grunder som avser att olika allmänna gemenskapsrättsliga principer haråsidosatts

        XIII - De grunder som avser att kommissionen har åsidosatt rätten till försvar genomatt inte ge tillräcklig insyn i sin akt under det administrativa förfarandet

        XIV - Slutsatser

    Yrkandena om återbetalning av böterna jämte dröjsmålsränta och om ersättning förkostnaderna för upprättandet av en bankgaranti

    Rättegångskostnader


1: Rättegångsspråk: spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska och portugisiska.