Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Wiesbaden (Saksamaa) 29. aprillil 2013 – Stefan Fahnenbrock versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-226/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Wiesbaden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Stefan Fahnenbrock

Kostja: Kreeka Vabariik

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades [(dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348]1 , artiklit 1 tuleb tõlgendada nii, et hagi, millega hageja, kes oli soetanud kostja emiteeritud võlakirju, mida hoiti hageja väärtpaberikontol S-Broker AG & Co. KG pangas, ja millega seoses ei võtnud hageja vastu kostja poolt talle 2012. aasta veebruari lõpus esitatud võlakirjade vahetuspakkumist, nõuab tulenevalt 2012. aasta märtsis siiski toimunud võlakirjade vahetamisest, mis oli talle majanduslikult kahjulik, kahjuhüvitist võlakirjade väärtuste vahe ulatuses, tuleb käsitada tsiviil- ja kaubandusasjana nimetatud määruse tähenduses?

____________

1 ELT L 324, lk 79.