Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Landgericht Wiesbaden (Duitsland) op 29 april 2013 – Stefan Fahnenbrock / Helleense Republiek

(Zaak C-226/13)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landgericht Wiesbaden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Stefan Fahnenbrock

Verwerende partij: Helleense Republiek

Prejudiciële vraag

Moet artikel 1 van verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving [in de lidstaten] van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [(de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad]1 in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, aldus worden uitgelegd dat een beroep dat een verwerver van obligaties – die door verweerster waren uitgegeven en die werden bewaard op de effectenrekening van verzoeker bij S-Broker AG & Co. KG – die het door verweerster eind februari 2012 voorgelegde aanbod tot omwisseling van die obligaties niet heeft aanvaard, heeft ingesteld ter verkrijging van schadevergoeding ter hoogte van het verschil in waarde als gevolg van de op maart 2012 desalniettemin uitgevoerde en voor hem economisch nadelige omwisseling van zijn obligaties, dient te worden aangemerkt als een „burgerlijke of handelszaak” in de zin van de verordening?

____________

1 PB L 324, blz. 79