Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Wiesbaden (Germania) la 29 aprilie 2013 – Stefan Fahnenbrock/Republica Elenă

(Cauza C-226/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Wiesbaden

Părțile din procedura principală

Reclamant: Stefan Fahnenbrock

Pârâtă: Republica Elenă

Întrebările preliminare

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială [(„notificarea sau comunicarea actelor”) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului]1 trebuie interpretat în sensul că o acţiune prin intermediul căreia un dobânditor al unor obligaţiuni emise de pârâtă, care au fost păstrate în contul de instrumente financiare al reclamantului deschis la S-Broker AG & Co. KG, şi care nu a acceptat oferta de schimb făcută de pârâtă la sfârşitul lunii februarie 2012, solicită să i se acorde daune-interese egale cu diferenţa de valoare survenită în urma schimbului de obligațiuni care s-a realizat totuși în luna martie 2012 și care îi este defavorabil din punct de vedere financiar, trebuie să fie considerată acţiune „în materie civilă sau comercială” în sensul regulamentului?

____________

1 JO L 324, p. 79.