Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.6.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jonka ovat esittäneet Landgericht Wiesbaden ja Landgericht Kiel – Saksa) – Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13) ja Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13) v. Helleenien tasavalta

(Yhdistetyt asiat C-226/13, C-245/13, C-247/13 ja C-578/13)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuimet

Landgericht Wiesbaden ja Landgericht Kiel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13) ja Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Tuomiolauselma

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta 13.11.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasioissa kyseessä olevan kaltaiset kanteet, joilla vaaditaan korvausta hallintaoikeuden ja omaisuudensuojan loukkauksesta, sopimuksen täytäntöönpanoa ja vahingonkorvausta ja jotka valtion joukkovelkakirjojen haltijoina olevat yksityishenkilöt ovat nostaneet velkakirjat liikkeeseen laskenutta valtiota vastaan, kuuluvat mainitun asetuksen soveltamisalaan siltä osin kuin ei ole ilmeistä, etteivät ne selvästikään ole siviili- tai kauppaoikeudellisia asioita.

____________

1 EUVL C 215, 27.7.2013.

EUVL C 24, 25.1.2014.