Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 mai 2007 -Lofaro/Comisia Comunităților Europene

(Cauze conexate F-27/06 și F-75/06)1

(Funcționari - Agent temporar - Prelungirea perioadei de probă - Concediere la sfârșitul perioadei de probă - Acte cauzatoare de prejudiciu - Termen de contestație - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: J.-L. Laffineur, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și K. Herrmann, agenți, asistați în cauza F-27/06 de F. Longfils, avocat)

Obiectul

În cauza F-27/06:

Pe de o parte, anularea deciziilor Comisiei de prelungire a perioadei de probă a reclamantului și de încetare a contractului său la sfârșitul acestei perioade și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

În cauza F-75/06:

Pe de o parte, anularea Deciziei Comisiei din 28 septembrie 2005 de concediere a reclamantului la sfârșitul perioadei sale de probă și a raportului privind perioada de probă pe care este fondată această decizie, iar pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunile ca inadmisibile.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - F-27/06: JO C 208, 6.5.2006, p. 35 și F-75/06: JO C 212, 2.9.2006, p. 48.