Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 24. maja 2007 - Lofaro proti Komisiji

(Združeni zadevi F-27/06 in F-75/06)1

(Uradniki - Začasni uslužbenec - Podaljšanje poskusne dobe - Odpustitev po koncu poskusne dobe - Akti, ki posegajo v položaj - Pritožbeni rok - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alessandro Lofaro (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J.-L. Laffineur, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in K. Herrmann, zastopnika, v zadevi F-27/06 skupaj s F. Longfilsom, odvetnik)

Predmet zadeve

V zadevi F-27/06:

Na eni strani razglasitev ničnosti odločb Komisije o podaljšanju poskusne dobe tožeče stranke in o njeni odpustitvi po koncu te dobe in na drugi strani odškodninski zahtevek.

V zadevi F-75/06:

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 28. septembra 2005 o odpustitvi tožeče stranke po koncu poskusne dobe in poročila o poskusni dobi, na katerem ta odločba temelji, in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožbi se zavržeta kot nedopustni.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - F-27/06: UL C 208, 6.5.2006, str. 35, in F-75/06: UL C 212, 2.9.2006, str. 48.