Language of document :

2006. június 19-én benyújtott kereset - Pavlos Longinidis kontra Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

(F-74/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Pavlos Longinidis (Thesszaloniki, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és N. Keramidas ügyvédek)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop igazgatóságának 2005. november 30-i határozatát a felperes határozatlan időre szóló szerződésének felmondásáról;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop igazgatóságának 2006. március 10-i határozatát a felperes fenti határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmének elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop igazgatóságának 2005. december 9-i határozatát a felperesnek a jogi és szerződéskezelési szolgálatvezetői ("Head of Legal and Contract Management Service") munkakörből tanácsosi beosztásba való visszavetéséről;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop fellebbezési bizottságának 2006. május 24-i határozatát a felperes fenti három határozat ellen bejelentett panaszáról, mivel e határozat tartalmazza a kinevezésre jogosult hatóság indokait a felperes szerződésének felmondására;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop igazgatóságának 2005. november 11-i határozatát a fellebbezési bizottság összetételének módosításáról;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop fellebbezési bizottságának 2005. november 14-i határozatát eljárási szabályzatának módosításáról;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop fellebbezési bizottságának 2006. március 10-i határozatát a felperes fenti 2005. november 11-i és 2005. november 14-i határozat megsemmisítése végett bejelentett panaszának elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Cedefop igazgatóságának 2006. április 28-i határozatát a Cedefop igazgatóhelyettesének az őt magát és a felperest érintő igazgatási vizsgálat vezetéséből való kizárása iránti felperesi kérelem elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék a felperes jó hírnevét és szakmai becsületét érintő részében semmisítse meg a Cedefop fellebbezési bizottságának 2006. március 9-i határozatát a Cedefop alkalmazottja által benyújtott panasz elbírálásáról;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Cedefopot a felperes fenti 2005. november 30-i határozattal okozott - az alapilletménnyel, az illetménypótlékokkal és a nyugdíjvárománnyal egyező összegű - vagyoni kárának megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Cedefopot, hogy az fizessen a felperesnek a fenti 2005. november 30-i és 2006. március 9-i határozattal okozott nem vagyoni kár megtérítéseként 50000 eurót;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Cedefopot, hogy az fizessen a felperesnek a fenti 2005. november 11-i határozattal okozott nem vagyoni kár megtérítéseként szimbolikusan egy eurót;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Cedefop igazgatója 2005. november 30-i határozatával felmondta a felperes és a Cedefop között határozatlan időre létrejött szerződést. A felperes szerint e határozattal a kinevezésre jogosult hatóság túllépte diszkrecionális hatáskörének korlátait és hatáskörével visszaélt, valamint megsértette a védelemhez, a meghallgatáshoz és az indokok vitatásához való jogot.

A felperes szerint a panasz kivizsgálása során a kinevezésre jogosult hatóság által adott magyarázatokból kitűnik, hogy elbocsátásának oka az általa 2005 augusztusában az egyik beosztottja határozott időre szóló szerződése meghosszabbításának mellőzésére tett javaslatban keresendő. A kinevezésre jogosult hatóság a Cedefop vezetőségének megújítása után ezt az alkalmazottat visszahelyezte munkakörébe, a felperest pedig elbocsátotta. A kinevezésre jogosult hatóság e határozatait a körülmények nyilvánvalóan helytelen értékelése alapján hozta, és a felperes elbocsátásáról hozott határozat egyértelműen ellentétes a szolgálati érdekkel.

Ezután a felperes előadja, hogy a többi megtámadott határozatot a Cedefop belső eljárási szabályainak - így a fellebbezési bizottságról, az igazgatási vizsgálatról és a fegyelmi eljárásról szóló rendelkezéseknek - a megsértésével hozták.

A felperes kártérítést is kér szerződésének jogellenes felmondása miatt. Végül a Közösség szerveinek szerződésen kívüli felelősségére vonatkozó szabályok alapján kártérítést kér az elbocsátásról szóló határozat és a fellebbezési bizottságnak a fenti alkalmazott panasza alapján hozott határozata folytán a személyiségét és szakmai hírnevét állítólagosan ért kár miatt.

____________