Language of document :

2006 m. birželio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Longinidis prieš Cedefop

(Byla F-74/06)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Pavlos Longinidis (Tesalonikai, Graikija), atstovaujamas advokatų N. Korogiannakis ir N. Keramidas

Atsakovas: Europos profesinio rengimo plėtros centras (Cedefop)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. lapkričio 30 d. Cedefop vadovybės sprendimą, kuriuo nutraukiama neterminuota darbo sutartis su ieškovu.

Panaikinti 2006 m. kovo 10 d. Cedefop vadovybės sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas atidėti pirmiau minėto sprendimo vykdymą.

Panaikinti 2005 m. gruodžio 9 d. Cedefop vadovybės sprendimą, kuriuo ieškovas iš Teisės ir sutarčių tarnybos vadovo pareigų buvo pažemintas į Cedefop patarėjo pareigas.

Panaikinti 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą, kuriuo Cedefop skundus nagrinėjanti komisija atmetė ieškovo skundą dėl trijų pirmiau nurodytų sprendimų bei kuriame pateikti Paskyrimų tarnybos motyvai nutraukti darbo sutartį su ieškovu.

Panaikinti 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimą, kuriuo Cedefop vadovybė pakeitė skundus nagrinėjančios komisijos sudėtį.

Panaikinti 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimą, kuriuo Cedefop skundus nagrinėjanti komisija pakeitė savo Darbo reglamentą.

Panaikinti 2006 m. kovo 10 d. Cedefop skundus nagrinėjančios komisijos sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo skundas dėl minėtų 2005 m. lapkričio 11 d. ir lapkričio 14 d. sprendimų panaikinimo.

Panaikinti 2006 m. balandžio 28 d. Cedefop vadovybės sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo prašymas neleisti Cedefop direktoriaus pavaduotojui vadovauti administraciniam tyrimui dėl jo ir ieškovo.

Panaikinti 2006 m. kovo 9 d. Cedefop skundus nagrinėjančios komisijos sprendimą dėl Cedefop įgaliotinio skundo tiek, kiek šis sprendimas daro poveikį ieškovo geram vardui ir jo profesinei reputacijai.

Priteisti iš Cedefop atlyginti ieškovui finansinius nuostolius, padengiančius bazinius atlyginimus, darbo užmokesčio priedus ir teises į pensiją, kuriuos jis patyrė dėl minėto 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimo.

Priteisti iš Cedefop ieškovui sumokėti 50 000 EUR moralinei žalai, padarytai minėtais 2005 m. lapkričio 30 d. ir 2006 m. kovo 9 d. sprendimais, atlyginti.

Priteisti iš Cedefop simbolinį vieną eurą minėtu 2005 m. lapkričio 11 d. sprendimu padarytai moralinei žalai atlyginti.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2005 m. lapkričio 30 d. sprendimu Cedefop vadovė nutraukė neterminuotą darbo sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir Cedefop. Ieškovo manymu, šis sprendimas buvo priimtas viršijant Paskyrimų tarnybos diskrecijos ribas ir piktnaudžiaujant įgaliojimais, pažeidžiant teises į gynybą ir teisę būti išklausytam bei esant prieštaravimui motyvuose.

Ieškovas mano, kad iš Paskyrimų tarnybos pateiktų paaiškinimų nagrinėjant administracinį skundą, išplaukia, kad atleidimo iš darbo pagrindu turi būti laikomas ieškovo 2005 m. rugpjūčio mėn. pateiktas pasiūlymas neatnaujinti terminuotos sutarties su darbuotoja, kurios vadovas buvo jis. Paskyrimų tarnyba, atnaujinusi Cedefop vadovybę, sugrąžino į darbą šią darbuotoją ir atleido ieškovą. Paskyrimų tarnyba savo sprendimus priėmė remdamasi akivaizdžiai klaidingu aplinkybių vertinimu ir sprendimas atleisti iš darbo ieškovą aiškiai prieštarauja tarnybos interesams.

Be to, ieškovas tvirtina, kad kiti ginčijami sprendimai priimti pažeidžiant teisines Cedefop vidaus procedūras, kaip antai nuostatas dėl skundus nagrinėjančios komisijos, nuostatas dėl administracinio tyrimo ir drausminių procedūrų.

Ieškovas taip pat prašo atlyginti žalą dėl neteisėto jo darbo sutarties nutraukimo. Galiausiai jis, remdamasis nuostatomis dėl Bendrijos institucijų deliktinės atsakomybės, prašo Cedefop žalos, kuri tariamai buvo padaryta jo asmeniui ir jo profesinei reputacijai sprendimu atleisti iš darbo ir skundus nagrinėjančios komisijos sprendimo dėl minėtos darbuotojos skundo tekstu, atlyginimo.

____________