Language of document :

2006 m. liepos 20 d. pareikštas ieškinys byloje Suhadolnik prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-78/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Simona Suhadolnik (Howald, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų S. Rodrigues, A. Jaume ir C. Bernard-Glanz

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Teisingumo Teismo Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovės skundą.

Panaikinti 2005 m. liepos 22 d. sprendimą paskirti į tarnybą tiek, kiek juo ieškovė priskiriama lygiui taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį ir jai suteikiama pakopa pagal naują Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio redakciją.

Suteikti ieškovei C*3 lygį arba ne žemesnį nei C*2 lygį ir pakopą, atitinkančią jos išsilavinimą ir profesinę patirtį, kuri jai būtų suteikta, jei ji būtų paskirta iki 2004 m. gegužės 1 d., atgaline jos paskyrimo į tarnybą data.

Priteisti iš atsakovo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius (palūkanas, žalą, padarytą jos karjerai, teises, susijusias su pensija ir pan.).

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, bendrojo konkurso EPSO/C/9/03 sekretorių, turinčių Kipro, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Lietuvos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos pilietybę, rezervo sąrašui sudaryti (C 5/C 4)1, laimėtoja, 2005 m. liepos 22 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu buvo paskirta Europos Bendrijų pareigūne ir priskirta C*1 lygiui, suteikiant pirmą pakopą.

Savo skunde ieškovė ginčija jos priskyrimą į lygį ir nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį, kuriuo Paskyrimų tarnyba rėmėsi nustatydama jos lygį ir naują Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio redakciją, kuria Paskyrimų tarnyba rėmėsi nustatydama jos pakopą.

Dėl priskyrimo lygiui, ieškovė pirmiausia nurodo, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis, kuris reglamentuoja pareigūnus, įrašytus į tinkamų kandidatų sąrašą, netaikoma konkurso laimėtojams, nes pastarieji negali būti traktuojami kaip pareigūnai.

Papildomai, ieškovė nurodo prieštaravimą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies teisėtumo, būtent dėl motyvų, kad ši nuostata pažeidžia: 1) nediskriminavimo principą; 2) laisvo darbuotojų judėjimo principą; 3) teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principus; 4) proporcingumo principą; 5) tinkamo administravimo principą ir rūpestingumo pareigą; 6) Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnį; 7) Pareigūnų tarnybos nuostatų 10 straipsnį.

Dėl pakopos suteikimo ieškovė mano, kad Paskyrimų tarnyba pažeidė teisėtų lūkesčių principą, kadangi jai, atsižvelgiant į jos profesinę patirtį ir taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnį, taikytą iki 2004 m. gegužės 1 d., turėjo būti pridėtas papildomas stažas pakopoje.

____________

1 - OL C 120, 2003 5 22, p. 30.