Language of document :

Sklep tretjega senata Sodišča za uslužbence z dne 19. decembra 2006 - Suhadolnik proti Sodišču

(Zadeva F-78/06)1

(Uradniki - Zaposlovanje - Imenovanje - Poskusno delo - Uradnik na poskusnem delu - Stalna zaposlitev - Razvrstitev v naziv in plačilni razred - Prehodni ukrepi iz Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Dopustnost tožbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Simona Suhadolnik (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Jaume in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Schauss, zastopnik)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio in I. Sulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 22. julija 2005 o stalni zaposlitvi tožeče stranke in določitvi njenega naziva na podlagi člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, njenega plačilnega razreda pa na podlagi nove različice člena 32 Kadrovskih predpisov, ter na drugi strani predlog za ponovno razvrstitev in odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 17.