Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 24. aprīļa spriedums - Longinidis/Cedefop

(lieta F-74/06) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Atkārtota iecelšana amatā - Komisija, kas izskata sūdzības - Sastāvs un iekšējais reglaments - Nelojāla rīcība - Atlaišana - Pamatojums - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Pilnvaru nepareiza izmantošana

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pavlos Longinidis, Panorama (Grieķija) (pārstāvji - N. Korogiannakis un N. Keramidas, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (pārstāvji - M. Fuchs, pārstāvis, kam palīdz P. Anestis, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) vadības lēmuma, ar ko izbeigts prasītāja darba līgums uz nenoteiktu laiku, kā arī virknes citu lēmumu par Cedefop komisiju, kas izskata sūdzības, atcelšana un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā nepieņemamu un daļēji kā nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 15. lpp.