Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 13-i ítélete - Van Neyghem kontra Bizottság

(F-73/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők- Nyílt versenyvizsga - Az írásbeli vizsga értékelése - A panasz benyújtásának határideje - Elfogadhatóság - Indokolási kötelezettség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgium) (képviselők kezdetben: S. Rodrigues, A. Jaume és C. Bernard-Glanz ügyvédek, később: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és M. Velardo)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EPSO 2005. június 1-jei azon határozatának megsemmisítése, amellyel az EPSO/A/19/04 versenyvizsgán megtagadta a felperes szóbeli vizsgára bocsátását, mivel írásbeli vizsgáján nem ért el megfelelő pontszámot, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 190., 2006.8.12., 37. o.