Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2007 - Van Neyghem mot kommissionen

(Mål F-73/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Allmänt uttagningsprov - Bedömning av det skriftliga provet - Tidsfrist för klagomål - Upptagande till sakprövning - Motiveringsskyldighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Rodrigues, A. Jaume och C. Bernard-Glanz, därefter advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Joris och M. Velardo)

Saken

Dels ogiltigförklaring av EPSO:s beslut av den 1 juni 2005 att inte ge sökanden tillträde till den muntliga delen av uttagningsprovet EPSO/A/19/04, på grund av det otillfredsställande resultatet av hans skriftliga prov, dels yrkande om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 190, 12.8.2006, s. 37