Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Braşov (Rumeenia) 24. oktoobril 2019 – kriminaalasi LG, MH süüdistuses

(kohtuasi C-790/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Braşov

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

LG, MH

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ1 , artikli 1 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et isik, kes paneb toime rahapesu kuriteo koosseisule vastava konkreetse teo, on alati eraldiseisev isikust, kes paneb toime eelkuriteo (põhikuriteo, millest saadakse rahapesu esemeks olev raha)?

____________

1 ELT 2015, L 141, lk 73.