Language of document :

A Curtea de Apel Braşov (Románia) által 2019. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LG, MH elleni büntetőeljárás

(C-790/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Braşov

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

LG, MH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke (3) bekezdésének a) pontját, hogy a pénzmosás bűncselekményének minősülő cselekményt ténylegesen elkövető személy minden esetben különbözik az alapul szolgáló bűncselekményt (alapbűncselekményt, amelyből a pénzmosási tevékenység tárgyát képező pénz származik) elkövető személytől?

____________

1 HL 2015. L 141., 73. o.