Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Braşov (Romunija) 24. oktobra 2019 – kazenski postopek zoper LG, MH

(Zadeva C-790/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Braşov

Stranki v postopku v glavni stvari

LG, MH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(3)(a) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES1 razlagati tako, da oseba, ki stori materialno dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje pranja denarja, nikoli ni ista kot oseba, ki stori temeljno kaznivo dejanje (predhodno kaznivo dejanje, iz katerega izhaja denar, ki je predmet pranja denarja)?

____________

1 UL 2015, L 141, str. 73.