Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 3. jūlijā - ZZ/Parlaments

(lieta F-65/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - O. Mader, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu, ar kuru prasītājam par 2004. gada novērtējuma periodu, kura laikā viņš bija nosūtīts darbā uz Eiropas Revīzijas palātu, piešķirti tikai divi nopelnu punkti

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētāja 2010. gada 19. jūlija lēmumu prasītājam viņa novērtējuma ietvaros par 2004. gadu nepiešķirt trešo nopelnu punktu un 2011. gada 28. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība par 2010. gada 19. jūlija lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, kura apmērs noteikts pēc tiesas ieskata;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________