Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 20. juni 2012 – Westeren mod Kommissionen

(Sag F-64/11) 1

Processprog: engelsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1     EUT C 252 af 27.8.2011, s. 57.