Language of document :

2012 m. birželio 20 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Westeren prieš Komisiją

(Byla F-64/11)1

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 252, 2011 8 27, p. 57.