Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 juni 2012 – Westeren / Commissie

(Zaak F-64/11)1

Procestaal: Engels

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 252 van 27/08/2011, blz. 57.