Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 28-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-67/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Bizottsági határozat megsemmisítése – A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása – A végrehajtás elmaradásából eredő kár – Feltételek – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A felperes által benyújtott, egyrészt a Közszolgálati Törvényszék F-56/09. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. június 9-én hozott ítélete rendelkező része 2) pontjának Bizottság általi végrehajtására, másrészt a felperes által állítólagosan elszenvedett károk megtérítésére irányuló kérelmet elutasító bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

L. Marcuccio viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, beleértve az F-67/11. R. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.

____________

1 HL C 319., 2011.10.29., 29. o.