Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 28 maj 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-67/11)

(Personalmål – Tjänstemän – Ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut – Verkställighet av personaldomstolens dom – Skada till följd av bristande verkställighet – Villkor – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Del Ferro)

Saken

Personalmål – Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om dels verkställighet från kommissionens sida av punkt 2 i domslutet i personaldomstolens dom av den 9 juni 2010 i mål F-56/10, Marcuccio mot kommissionen, dels ersättning för den skada sökanden påstår sig ha lidit

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader, inklusive kostnaderna avseende det interimistiska förfarandet i mål F-67/11 R, Marcuccio mot kommissionen.